Inkoop en aanbesteding

 • De gemeente Zeewolde stelt alle relevante informatie over inkoop hier beschikbaar.
 • Deze informatie is met name bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Informatie en contact

Voor vragen over het inkoopbeleid en de werkwijze in het algemeen kunt u contact opnemen met de coördinator Inkoop, via inkoop@zeewolde.nl of telefonisch via 085 1108308

Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop de gemeente Zeewolde inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen:

 • Hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offerte.
 • Welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Inkoopsamenwerking ISNV

 • Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit koopt de gemeente Zeewolde regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam “Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)”. 
 • De deelnemende gemeenten hebben een gezamenlijk inkoopbeleid en gezamenlijke inkoopvoorwaarden.
 • U vindt alle informatie hierover op de website van de ISNV.

Klachten over aanbestedingen

 • Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet is de mogelijkheid ontstaan voor een ondernemer om een klacht in te dienen over een concrete aanbesteding.
 • De gemeente hanteert bij klachten over aanbestedingen de klachtenprocedure van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.
 • U kunt de procedure opvragen via de website van ISNV.

Lopende en toekomstige aanbestedingen

 • De gemeente publiceert haar grotere aanbestedingen op www.tenderned.nl.
 • Geïnteresseerden kunnen zich hier gratis aanmelden.
 • Daar waar de gemeente besluit om gezamenlijk met anderen aan te besteden, worden deze aanbestedingen gepubliceerd op www.isnv.nl.