Leerplicht

  • Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.
  • Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.
  • Soms is hiervan een vrijstelling mogelijk.
  • Voor de gemeente Zeewolde voert Meerinzicht de taken uit op het gebied van leerplicht en schoolverzuim.