Legesverordening

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken.
  • Een deel van deze taken wordt in de vorm van een dienst door bewoners of bedrijven individueel afgenomen.
  • Om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken, betalen afnemers van gemeentelijke diensten leges.
Legesverordening 2024 op overheid.nl

Waar worden de leges voor gebruikt?

  • Gemeenten heffen leges om haar taken te bekostigen.
  • De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken.
  • De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen. Met andere woorden: een gemeenten kan geen winst maken op de diensten die zij levert.

Wie betalen de leges?

  • Wie de leges betalen, is afhankelijk van het type dienst dat wordt afgenomen.
  • In veel voorkomende gevallen zijn het inwoners die betalen voor een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.
  • Het kunnen echter ook projectontwikkelaars zijn die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.