Nederlandse nationaliteit opgeven

  • Als u afstand wilt doen van uw Nederlandse nationaliteit, legt u een verklaring af bij de gemeente.
  • U kunt alleen afstand doen als:
    • U 18 jaar of ouder bent
    • Ook een andere nationaliteit heeft.
  • Neem uw geldige identiteitsbewijs en bewijs van uw andere nationaliteit mee.
  • U verklaart afstand te doen van uw Nederlandse nationaliteit.
  • Deze verklaring geldt ook voor eventuele minderjarige kinderen als zij geen andere Nederlandse ouder hebben.
Contact opnemen