Omgevingsloket

Met 1 muisklik alle informatie over uw omgeving vinden? Vanaf 2024 staat die informatie op 1 plek: in het nieuwe Omgevingsloket.

In het Omgevingsloket kunt u:

 • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project en welke dat is.
 • zien of u een melding moet doen.
 • direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen.
 • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er gelden.
 • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden.
 • een overleg met de gemeente aanvragen.
 • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie heeft toegepast en wat het resultaat was.
 • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan.

Vergunningsaanvraag

Wil u bouwen of verbouwen? Dan hoeft u digitaal nog maar 1 vergunning aan te vragen bij het Omgevingsloket. Daarna neemt de gemeente (soms de provincie of het waterschap) een besluit. Dit is makkelijker en zo is de vergunningaanvraag ook sneller afgehandeld.

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn zelfs helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Participatie

In de Omgevingswet zijn initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor participatie. Participatie is het betrekken van personen voor wie een plan, een initiatief of activiteit gevolgen heeft. Dit wordt onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning. In sommige gevallen is participatie verplicht. 

Wanneer is participatie verplicht?

 • De gemeente is verplicht voor participatie te zorgen bij het opstellen van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en bij nieuwe plannen.
 • De gemeente moet aangeven hoe zij de samenleving hierbij betrekt is en wat daarvan de resultaten zijn.
 • Daarom werken we met elkaar aan een nieuw participatiebeleid voor Zeewolde.

Meer informatie over het Omgevingsloket

Kijk voor meer informatie over het Omgevingsloket op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).