Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente. Hierin beschrijven we met elkaar wat we echt belangrijk vinden. In de omgevingsvisie maken we keuzes voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur en nog veel meer. De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies van de gemeente.

  • In de omgevingsvisie beschrijven we hoe Zeewolde er in de toekomst uit gaan zien. 
  • We kiezen met elkaar wat voor een gemeente we willen zijn: inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers…
  • …en hoe we omgaan met uitdagingen als de vraag naar woningen, gezondheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatverandering.

Visie vastgesteld

De omgevingsvisie is in december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie bestaat uit:

  • 11 speerpunten met een visiekaart
  • een waardenkaart 
  • een proceswijzer over hoe u een plan of idee kunt indienen bij de gemeente

Wilt u meer lezen over de speerpunten of de waardenkaarten bekijken? Of weten wat u zelf kunt doen? Lees de omgevingsvisie op overheid.nl.

Omgevingsvisie op overheid.nl