Organisatie gemeente Zeewolde

Teams

De ambtelijke organisatie van de gemeente Zeewolde bestaat uit de volgende teams:

Directie

Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris: Karel Hamstra

Team Bestuur en Directie Ondersteuning

 • Teamleider: Anneke van der Veen
 • Bestuurssecretariaat & ondersteuning Griffie, Opgaveregisseurs, Veiligheid en de Businesscontroller. 

Team Publiekscentrum

 • Teamleider: Ingeborg Peterson
 • Publieksbalie levert o.a. paspoort, rijbewijs en uittreksels, evenals aangifte van geboorte, huwelijk en overlijden. Frontoffice voor alle individuele klantvragen en -verzoeken. 

Team Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning

 • Teamleider: Heleen Koornberg
 • Onderwijs, Gezondheidszorg, Welzijn en het Sociaal Domein (Wmo, Jeugd & Participatie).

Team Sport, Recreatie, Cultuur en Evenementen

 • Teamleider: Efred Bos (tijdelijk)
 • Sportvoorzieningen en inzet buurtsportcoaches, voorzieningen voor recreatie en toerisme, kunst & cultuur, evenals de (randvoorwaardelijke) bijdrage aan evenementen. 

Team Ruimtelijke plannen en vergunningen

 • Teamleider: Matthijs Klooster
 • Realisatie van ruimtelijke visies en plannen, (omgevings-) vergunningen, toezicht en handhaving.   

Team Wonen en Economie

 • Teamleider: Maarten de Boer
 • Realisatie van woningbouw, bedrijfsvestigingen, maatschappelijke voorzieningen, de energietransitie, de grondexploitatie evenals de strategie ten aanzien van maatschappelijk vastgoed.

Team Beheer Openbare Ruimte

 • Teamleider: Juan Kamphuis
 • Aanleg en het beheer en onderhoud van openbare wegen, bruggen, riolering, verlichting, groen en de begraafplaats. Beleid en regie op de uitvoering van afvalverwijdering. 

Deze organisatiestructuur kent zijn basis in 3 strategische pijlers voor het realiseren van de vastgestelde organisatievisie: 

 • Ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening
 • Participatief samenwerken
 • Resultaatgericht en opgavegestuurd werken