AZC en huisvesting arbeidsmigranten

Het college van burgemeester en wethouders wil een tijdelijk asielzoekerscentrum en huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk maken. Op Bosruiterweg 16 kan, voorlopig tijdelijk, een asielzoekerscentrum (AZC) voor gezinnen gevestigd worden.  Dit heeft het college dinsdag 6 september 2022 besloten.

Andere huisvesting voor arbeidsmigranten

Op de Bosruiterweg 14  en op de Bosruiterweg 16 wonen nu arbeidsmigranten. Omdat het de bedoeling is dat op Bosruiterweg 16 het tijdelijke AZC komt, moet er andere woonruimte voor de arbeidsmigranten worden gemaakt op de Bosruiterweg 14. Voor het bouwen van deze nieuwe woonruimte is een tijdelijke vergunning nodig.

Tijdelijke maatregelen tot eind 2025

  • Er blijven 176 logiesplaatsen voor arbeidsmigranten beschikbaar aan Bosruiterweg 16.
  • Er worden 365 nieuwe logiesplaatsen aan de Bosruiterweg 14 gebouwd.
  • In de vrijkomende bebouwing op Bosruiterweg 16 plek is voor ongeveer 600 asielzoekers.

Heropenen AZC is een verzoek van het COA

Landelijk zijn er te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil daarom het voormalige asielzoekerscentrum aan Bosruiterweg 16 opnieuw in gebruik nemen. 

Voordat dit gebeurt moeten de gemeente en het COA samen afspraken vastleggen in een bestuursovereenkomst. De gemeente wil bijvoorbeeld dat er alleen gezinnen in het AZC komen wonen. 

Het COA en de eigenaar van de panden aan de Bosruiterweg moeten afspraken over het verhuizen van de arbeidsmigranten van Bosruiterweg 16 naar Bosruiterweg 14. 

Situatie arbeidsmigranten op langere termijn

De behoefte aan arbeidsmigranten is bij ondernemers in de gemeente en in de regio van blijvende aard. Daarom zal de komende jaren gewerkt worden aan het realiseren van een definitieve verblijfplaats voor arbeidsmigranten die hier relatief kort zijn. De huidige plek aan de Bosruiterweg is daar geschikt voor.

Ontwikkeling voorzieningen voor arbeidsmigranten

  • Bij het ontwikkelen van tijdelijke woonruimte voor arbeidsmigranten wordt gedacht aan bebouwing die minder geschikt is voor permanente bebouwing: bijvoorbeeld een hostel-achtige setting.
  • Ook moeten er op de locatie voldoende voorzieningen komen voor bijvoorbeeld winkels, wasserij en sport.
  • Het grootste deel van de arbeidsmigranten verblijft minder dan 12 maanden op de locatie. Voor hen zijn de geplande voorzieningen bedoeld.
  • De huisvestingsvraag van de relatief kleine groep van 200 arbeidsmigranten die langer in Zeewolde verblijven, wordt betrokken bij de uitwerking van de omgevingsvisie.