AZC en huisvesting arbeidsmigranten

  • Het voormalig asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg in Zeewolde wordt opnieuw als azc in gebruik genomen. In september 2023 worden de eerste bewoners opgevangen.
  • In het opvangcentrum komt plek voor maximaal 600 mensen. Het gaat dan voornamelijk om gezinnen en na-reizigers (familieleden van statushouders die al een verblijfsstatus hebben).
  • Het nieuwe azc blijft in elk geval tot november 2025 in gebruik. Daarna kan gekeken worden of het azc voor onbepaalde tijd kan blijven.
  • De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben op 5 april 2023 een overeenkomst ondertekend.

Andere huisvesting voor arbeidsmigranten

Op de Bosruiterweg 14 en op de Bosruiterweg 16 wonen nu arbeidsmigranten. Er wordt andere woonruimte voor de arbeidsmigranten gemaakt op de Bosruiterweg 14. Voor het bouwen van deze nieuwe woonruimte is een tijdelijke vergunning nodig. Zodra zij verhuizen, komt in de huidige gebouwen ruimte om asielzoekers op te vangen.