Herinrichting Centrumcarré

 • Het Centrumcarré zijn de wegen die om het (winkel)centrum liggen: Horsterweg, Gelderseweg, Stevinweg, Flevoweg en Zuiderzeeweg.
 • Deze wegen worden opnieuw ingericht. 
 • Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het Centrumcarré is klaar. Na de zomervakantie wordt duidelijk wanneer de werkzaamheden starten.

Definitief ontwerp

 • In het definitief ontwerp zijn de opmerkingen op het voorlopig ontwerp verwerkt. 
 • Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van centrumondernemers en bewoners.
 • Het definitief ontwerp bestaat uit 2 tekeningen: een inrichtingstekening van de wegen en een tekening van de beplanting.

Tekeningen definitief ontwerp bekijken

Wilt u de tekeningen van het definitief ontwerp bekijken? Vul uw e-mailadres in via onderstaande knop. U ontvangt de tekeningen als pdf-bestand rechtstreeks in uw mailbox. U kunt via de knop ook de tekening van het voorlopig ontwerp en de reactienota van het voorlopig ontwerp downloaden.

Documenten opvragen via e-mail

 • De wegen van het Centrumcarré krijgen een nieuwe asfaltlaag.
 • Alle snelheidsremmers, zoals drempels en verhogingen op kruisingen, richten we hetzelfde in.
 • Er komt meer groen in het centrum. Planten en bomen helpen om overlast door hitte te voorkomen. Ook stimuleren we hiermee de biodiversiteit.
 • Er komen oplossingen om wateroverlast door grote regenbuien te voorkomen. Water mag dan op de weg komen te staan, maar mag geen overlast veroorzaken voor woningen.
 • Oversteken voor fietsers en voetgangers zijn herkenbaar.
 • Voor bewoners met zichtbeperkingen zetten we de eerste stappen in het toegankelijk maken van het centrumgebied. Dit doen we onder andere door het aanbrengen van zichtlijnen en het aanbrengen van noppentegels bij vijf oversteekplaatsen.
 • De tijdelijke inrichting bij de Zuiderzeeweg vervangen we door een definitieve inrichting waarbij gelet is op de leefbaarheid voor de bewoners.

In het voorlopige ontwerp is gekozen voor:

Zuiderzeeweg

 • Blijft 30km/uur.
 • Schuin parkeren en langsparkeren wordt overal langsparkeren.
 • Meer ruimte voor groen.
 • Snelheidsremming door plateau’s (drempels). Daardoor gelijkvloers oversteken.

Horsterweg

 • Wordt ingericht voor lagere snelheid: 30 km/uur.
 • Oversteek toegevoegd bij Robertskruid en Speenkruid, met aansluiting op Centrumcarré.
 • Parkeergarage Ravelijn wordt inrit Hierdoor is de voorrangssituatie duidelijk.
 • Toegang fietsers parkeergarage Ravelijn via zijkant.

Kruising Horsterweg/Gelderseweg

 • Fietsers die vanaf de dijk komen steken haaks op de rijbaan over.
 • Afslag richting Strandweg is inritconstructie, waardoor de voorrangssituatie duidelijker is.

Gelderseweg

 • Bushalte wordt verplaatst richting rotonde. De bus blijft op de weg stoppen.
 • Herinrichting plein Ravelijn met meer groen.
 • Zebrapad bij oversteken vanaf Raadhuisplein, Ravelijn en ten hoogte van ijssalon.
 • Groenstrook tussen fietspad en rijbaan.
 • Nieuwe laad- en losplaats bij Ravelijn.

Stevinweg en Flevoweg

 • Stevinweg wordt versmald en blijft 30 km/uur.
 • Meer groen aan de zijde van het Centrumcarré, vooral op de Flevoweg.
 • Parkeerterrein Flevoplein krijgt in- en uitgang autoverkeer aan de ‘achterzijde’ parkeerterrein.
 • Zebrapad vanaf parkeerterrein Flevoplein wordt versmald, oversteek centraler.

Duurzaamheid

In het voorlopig ontwerp zijn duurzame keuzes gemaakt:

 • 22% meer groen (gazon en plantvakken) 
 • 18% meer waterberging door meer groenstroken en groene parkeerplaatsen
 • 20-25 nieuwe bomen aanplanten
 • De gevoelstemperatuur tijdens een hittegolf daalt met 1 °C. 

Duurzame weetjes:

 • Rond bomen kan door de schaduw die de boom geeft de gevoelstemperatuur tot wel 15 °C lager zijn
 • Na aanplant van de bomen wordt direct in het eerste jaar 0,6% meer CO2 afgevangen dan in de bestaande situatie. Dit neemt alleen maar toe, want hoe ouder de bomen worden, hoe meer CO2 deze gaan afvangen

 

Het definitief ontwerp is klaar. Na de zomervakantie wordt duidelijk wanneer de werkzaamheden starten.

De stappen tot nu toe: 

 • Inwoners van Zeewolde hebben tijdens een bewonersbijeenkomst in oktober 2021 op het schetsontwerp kunnen reageren. Deze reacties zijn door de gemeente en de aannemer bekeken en verwerkt. Op basis van die reacties is het voorlopig ontwerp gemaakt. 
 • Het voorlopig ontwerp is op 13 maart 2023 tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis gepresenteerd. Aansluitend konden inwoners tot 20 maart 2023 hun reactie geven via een formulier of via e-mail.
 • De reacties op het voorlopig ontwerp zijn verwerkt in een reactienota.
 • De gemeente heeft het voorlopig ontwerp ook besproken met verschillende partijen zoals ondernemers en bewoners.
 • Juni 2023: Het definitief ontwerp is klaar.