Herinrichting Centrumcarré

De gemeente Zeewolde en aannemingsmaatschappij Van Gelder hebben een voorlopig ontwerp voor het Centrumcarré gemaakt.

Wat is het Centrumcarré?

Het Centrumcarré zijn de wegen die om het (winkel)centrum liggen: Horsterweg, Gelderseweg, Stevinweg, Flevoweg en Zuiderzeeweg.

Voorontwerp online bekijken

Belijk het voorontwerp van het Centrumcarré via onderstaande knop.

Voorontwerp Centrumcarre bekijken (pdf, 2 MB)

In het voorlopige ontwerp is gekozen voor de volgende veranderingen:

Zuiderzeeweg

 • Blijft 30km/uur.
 • Schuin parkeren en langsparkeren wordt overal langsparkeren.
 • Meer ruimte voor groen.
 • Snelheidsremming door plateau’s (drempels). Daardoor gelijkvloers oversteken.

Horsterweg

 • Wordt ingericht voor lagere snelheid: 30 km/uur.
 • Oversteek toegevoegd bij Robertskruid en Speenkruid, met aansluiting op Centrumcarré.
 • Fietspad langs Medisch Centrum zodat fietsers vanaf de rotonde Horsterweg goed bij het Medisch Centrum kunnen komen.
 • Parkeergarage Ravelijn wordt inrit Hierdoor is de voorrangssituatie duidelijk.
 • Toegang fietsers parkeergarage Ravelijn via zijkant.

Kruising Horsterweg/Gelderseweg

 • Fietsers die vanaf de dijk komen steken haaks op de rijbaan over.
 • Afslag richting Strandweg is inritconstructie, waardoor de voorrangssituatie duidelijker is.

Gelderseweg

 • Bushalte wordt verplaatst richting rotonde. De bus blijft op de weg stoppen.
 • Herinrichting plein Ravelijn met meer groen.
 • Zebrapad bij oversteken vanaf Raadhuisplein, Ravelijn en ten hoogte van ijssalon.
 • Groenstrook tussen fietspad en rijbaan.
 • Nieuwe laad- en losplaats bij Ravelijn.

Stevinweg en Flevoweg

 • Stevinweg wordt versmald en blijft 30 km/uur.
 • Meer groen aan de zijde van het Centrumcarré, vooral op de Flevoweg.
 • Parkeerterrein Flevoplein krijgt in- en uitgang autoverkeer aan de ‘achterzijde’ parkeerterrein.
 • Zebrapad vanaf parkeerterrein Flevoplein wordt versmald, oversteek centraler.

Duurzaamheid

In het voorlopig ontwerp zijn duurzame keuzes gemaakt:

 • 22% meer groen (gazon en plantvakken) 
 • 18% meer waterberging door meer groenstroken en groene parkeerplaatsen
 • 20-25 nieuwe bomen aanplanten
 • De gevoelstemperatuur tijdens een hittegolf daalt met 1 °C. 

Duurzame weetjes:

 • Rond bomen kan door de schaduw die de boom geeft de gevoelstemperatuur tot wel 15 °C lager zijn
 • Na aanplant van de bomen wordt direct in het eerste jaar 0,6% meer CO2 afgevangen dan in de bestaande situatie. Dit neemt alleen maar toe, want hoe ouder de bomen worden, hoe meer CO2 deze gaan afvangen

 

 Zodra het definitieve ontwerp klaar is, weten wij meer over de planning van de werkzaamheden.

 • Het definitieve ontwerp is waarschijnlijk rond juni 2023 klaar.
 • U kunt het definitieve ontwerp bekijken.
 • Als een voorgestelde aanpassing niet verwerkt kan worden, leggen we uit waarom dat niet kan.

 • Inwoners van Zeewolde hebben tijdens een bewonersbijeenkomst in oktober 2021 op het schetsontwerp kunnen reageren. Deze reacties zijn door de gemeente en de aannemer bekeken en verwerkt. Op basis van die reacties is het voorlopig ontwerp gemaakt. 
 • Het voorlopig ontwerp is op 13 maart 2023 tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis gepresenteerd. Aansluitend konden inwoners tot 20 maart 2023 hun reactie geven via een formulier of via e-mail.