Maatschappelijk Centrum Zeewolde

De gemeente wil een Maatschappelijk Centrum Zeewolde realiseren. Het centrum wordt een laagdrempelige plek voor inwoners die allerlei vragen hebben op sociaal maatschappelijk gebied. Een plek waar iedereen binnen kan lopen en direct wordt geholpen door de juiste organisatie. Bij de ontwikkeling van het Maatschappelijk Centrum Zeewolde (MCZ) zijn meerdere organisaties betrokken.

Reden

 1. De huidige welzijnslocatie ‘De Meermin’ is aan renovatie toe en heeft voor het aanbieden van activiteiten meer ruimte nodig. Daarom werd de afgelopen jaren gezocht naar een nieuwe locatie. Ook werd renovatie van het huidige gebouw onderzocht.
 2. Daarnaast is eind 2023 de nota Sociaal Domein (pdf, 7 MB) vastgesteld. We streven naar een samenleving waarin mensen kunnen zorgen voor elkaar én voor zichzelf, vanuit het idee dat iedereen mee kan doen én we elkaar helpen. Om dit te mogelijk te maken is er een plek nodig waar iedere inwoner binnen kan lopen met vragen op sociaal maatschappelijk gebied.
Filmpje over Nota Sociaal Domein

Planning en investering

In mei 2024 neemt de gemeenteraad een besluit. Dan worden de plannen verder uitgewerkt. Inwoners worden betrokken bij de inrichting en programmering van het Maatschappelijk Centrum Zeewolde.

Drie opties onderzocht

De gemeente heeft drie opties voor een Maatschappelijk Centrum laten onderzoeken:

 1. Renovatie van de Meermin: Het huidige gebouw ‘De Meermin’ renoveren en uitbreiden. In het gebouw is er beperkt ruimte voor uitbreiding van activiteiten in de toekomst. Een aanvullend scenario maakt het mogelijk verder uit te breiden.
 2. Open Haven: Kerkcentrum Open Haven kopen door de gemeente en een Maatschappelijk Centrum Zeewolde vormen in het gebouw. Dit in combinatie met de kerkelijke activiteiten en diensten.
 3. De Meermin en Open Haven: De Meermin behouden en renoveren. Daarnaast extra ruimtes huren, onder andere in kerkcentrum Open Haven.

Deze opties zijn besproken in het college van burgemeester en wethouders.

Voorkeur van het college

Het college heeft haar voorkeur uitgesproken voor optie 2: een Maatschappelijk Centrum Zeewolde (MCZ) in Open Haven, omdat:

 • Kerkcentrum Open Haven centraal in het centrum van Zeewolde ligt en goed bereikbaar is;
 • De samenwerking met Kerkcentrum Open Haven kansen biedt op het gebied van maatschappelijke zorg, facilitaire zaken, programmering en activiteiten;
 • Het herbestemmen van Open Haven een duurzame oplossing is die past binnen de ambities van de gemeente.

Zo kan in de toekomst het Maatschappelijk Centrum Zeewolde in Open Haven eruit gaan zien:

 • Een centrale plek voor culturele activiteiten en welzijnsactiviteiten zoals: dans, horeca, verenigingsactiviteiten, studeren.
 • Het MCZ is een plek voor ontmoeting waar iedereen zich prettig en gewenst kan voelen.
 • Een laagdrempelige plek (fysiek, telefonisch of digitaal) waar inwoners met vragen op sociaal maatschappelijk gebied terecht kunnen.
 • Een lokaal multidisciplinair team.
 • Een netwerk van professionele en vrijwilligersorganisaties.

 • Samenwerking tussen sociale partners op de plek waar ze hun activiteiten en diensten hebben.
 • Gezamenlijke huisvesting op 1 centrale plek.
 • Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en versterken van het netwerk.
 • Organisaties kennen elkaar beter, werken samen en versterken elkaar.
 • Organisaties bieden een luisterend oor en sluiten aan bij de behoeften en vragen van inwoners.