Renovatie Sea Level

Kunstwerk Sea Level staat sinds 1996 in het landschapspark de Wetering in Zeewolde. Het kunstwerk is gemaakt door de Amerikaanse kunstenaar Richard Serra (1938-2024). Omdat het kunstwerk gebreken vertoont en de wanden niet meer egaal zijn, is renovatie nodig.

Financiën

Na overleg met Stichting Land Art Flevoland, en in samenspraak met de kunstenaar, heeft de gemeente in 2023 gekozen voor grondige renovatie. Helaas is Richard Serra in maart 2024 overleden. Om zijn visie te waarborgen, heeft de kunstenaar een trustfonds opgericht dat de renovatie financieel mogelijk maakt. Provincie Flevoland draagt het resterende bedrag van € 175.000 bij vanuit de impulsregeling beheer en behoud landschapskunst.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2024. 

  • Oorspronkelijk was het plan om in het voorjaar 2024 te beginnen. 
  • De voorbereidende werkzaamheden nemen echter meer tijd in beslag dan verwacht. 
  • Ook wordt bij de renovatie een bepaald type beton gebruikt dat boven een bepaalde temperatuur niet meer verwerkt kan worden.
  • We streven er nu naar om in het najaar van 2024 te starten met de renovatie.

Informatie over Sea Level

Wilt u meer weten over het kunstwerk Sea Level?  Een beschrijving van het kunstwerk vindt u op www.landartflevoland.nl en www.flevolanderfgoed.nl