Tulpeiland en Lanterstrand

Tulpeiland

  • Het Tulpeiland, in de vorm van een tulp, is een markant onderdeel van de Kustzone van Zeewolde.
  • Het eiland biedt in de toekomst gelegenheid voor horeca, toerisme en watersport.
  • De kosten voor dit project worden voor een groot deel gedragen door een Europese subsidie. De rest wordt aangevuld door een bijdrage van Rijkswaterstaat en een subsidie van de Coöperatie Gastvrije Randmeren, waar de gemeente Zeewolde deel van uit maakt.

Lanterstrand

  • Het Lanterstrand ligt vlakbij het Tulpeiland.
  • Het dringende advies is om hier niet te zwemmen.
  • De kwaliteit van het water is nog onvoldoende.
  • Verder is het voor een veilig gebruik nodig dat er drijflijnen, toiletten/douches en afvalbakken zijn.
  • U kunt wel zonnen, sporten en spelen op het strand.

Meten waterkwaliteit

Het water wordt in het zwemseizoen om de twee weken onderzocht. Uit onderzoek van de afgelopen vier jaar blijkt dat de waterkwaliteit meestal goed is. Helaas zijn er elk jaar ook een paar metingen waaruit blijkt dat het water niet goed is. Er zitten teveel poepbacteriën in het water. Mensen kunnen daar ziek van worden. Deze bacteriën zijn waarschijnlijk afkomstig van vogelpoep (van watervogels). De poep van de watervogels en de slechte doorstroming van het water zorgen ervoor dat het water niet schoon genoeg is.

Onderzoek

De gemeente onderzoekt nu of het mogelijk is om een pomp te plaatsen in een van de buizen onder de toegangsweg naar de Tulp. De pomp moet zorgen voor een betere doorstroming van het water. Het onderzoek en het eventueel plaatsen van de pomp duurt enkele maanden.