Tulpeiland en Lanterstrand

Tulpeiland

 • Het Tulpeiland, in de vorm van een tulp, is een markant onderdeel van de Kustzone van Zeewolde.
 • Het eiland biedt in de toekomst gelegenheid voor horeca, toerisme en watersport.
 • De kosten voor dit project worden voor een groot deel gedragen door een Europese subsidie. De rest wordt aangevuld door een bijdrage van Rijkswaterstaat en een subsidie van de Coöperatie Gastvrije Randmeren, waar de gemeente Zeewolde deel van uit maakt.

Lanterstrand

 • Het Lanterstrand ligt vlakbij het Tulpeiland.
 • Het dringende advies is om hier niet te zwemmen.
 • De kwaliteit van het water is nog onvoldoende.
 • Verder is het voor een veilig gebruik nodig dat er drijflijnen, toiletten/douches en afvalbakken zijn.
 • U kunt wel zonnen, sporten en spelen op het strand.

Meten waterkwaliteit

Het water wordt in het zwemseizoen om de twee weken onderzocht. Uit onderzoek van de afgelopen vier jaar blijkt dat de waterkwaliteit meestal goed is. Helaas zijn er elk jaar ook een paar metingen waaruit blijkt dat het water niet goed is. Er zitten teveel poepbacteriën in het water. Mensen kunnen daar ziek van worden. Deze bacteriën zijn waarschijnlijk afkomstig van vogelpoep (van watervogels). De poep van de watervogels en de slechte doorstroming van het water zorgen ervoor dat het water niet schoon genoeg is.

Besluit door gemeenteraad

Donderdag 30 mei 2024 bespreekt de raad een voorstel over het Lanterstrand. De raad besluit over maatregelen waarmee de waterkwaliteit hopelijk wordt verbeterd. Dan kan het Lanterstrand in de toekomst een officiële zwemlocatie worden. U vindt de documenten die bij het voorstel horen in de vergaderkalender van de gemeenteraad.

Planning

Na besluitvorming door de raad gaan we op zoek naar een partij die een pomp kan leveren en plaatsen. De pomp is nodig voor de doorspoeling en verversing van het zwemwater. De verwachting is dat de pomp pas na het zwemseizoen van 2024 werkt. Dit betekent dat in de zomer van 2024 het water nog niet geschikt is om in te zwemmen.

Vanaf 2025 zwemmen bij het Lanterstrand

 • In 2025 is het water naar verwachting geschikt om te zwemmen.
 • Het is dan nog geen officiële zwemlocatie.  
 • Als de metingen in 2025 en 2026 goed zijn, wordt het Lanterstrand in 2027 door de provincie aangewezen als officiële zwemlocatie.  
 • Voorzieningen zoals toiletten en drijflijnen plaatsen we als het water geschikt is om in te zwemmen.