Drie locaties in onderzoek voor kazerne Defensie

 • Het Ministerie van Defensie is op zoek naar meer ruimte voor ondersteunende diensten. Hiervoor zijn verschillende locaties in beeld. In gemeente Zeewolde liggen drie onderzoekslocaties. 
 • Daarnaast is er behoefte aan ruimte voor overige activiteiten. Hiervoor zijn dertien onderzoekslocaties in beeld. Ook in Zeewolde wordt een mogelijke plek onderzocht.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar de verschillende locaties in Nederland voordat er een definitief besluit wordt genomen.
 • Het ministerie startte een inspraakprocedure vanaf maandag 18 december 2023. Deze inspraakperiode is inmiddels voorbij.
 • Op www.defensie.nl kunt u lezen hoe het het vervolg van dit proces eruitziet. 
 • De uitwerking van de plannen zal na een besluit nog zeker 10 tot 15 jaar in beslag nemen.

Huidige bewoners en (agrarische) ondernemers

 • Op de drie locaties zijn verschillende bewoners en (agrarische) ondernemers gevestigd.
 • Als voor één van deze locaties gekozen wordt, zijn de gevolgen voor de toekomst van deze bewoners groot.
 • De kans is groot dat de bedrijven moeten verplaatsen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

 • Tijdens een bijeenkomst op 17 januari 2024 gaf Defensie uitleg over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
 • In de notitie staat welke mogelijkheden Defensie onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen.
 • Tijdens de bijeenkomst vertelde Defensie meer over de planning. 
 • Op www.defensie.nl kunt u de opname van deze bijeenkomst terugkijken.
 • Het is niet meer mogelijk om op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau te reageren. Dit kon tot en met 12 februari 2024.

Zienswijze gemeente

 • De gemeente Zeewolde heeft een zienswijze (reactie) ingediend op de plannen van Defensie.
 • In dit document reageert de gemeente op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan.
Zienswijze van de gemeente (pdf, 1 MB)

Alternatievenonderzoek nieuwe kazerne voor ondersteunende eenheden

In 2022 voerde Defensie al een ambtelijke verkenning uit naar kansrijke locaties om ondersteunende eenheden samen te brengen op een locatie. Dit stond bekend als de centrale kazerne. De locatie aan de Spiekweg kwam hierbij als voorkeurslocatie naar voren.

Op de website van Defensie vindt u dit zogeheten alternatievenonderzoek. Net als een zogeheten addendum, waarin extra analyses staan.