Zeewolde voorkeurslocatie kazerne Defensie

  • Gemeente Zeewolde is de voorlopige voorkeurslocatie voor de nieuwe kazerne van Defensie. De locatie ligt bij de Nijkerkerbrug.
  • Er wordt meer overleg gevoerd met provincies en gemeenten om een definitief besluit te nemen over de locatie.
  • De verwachting is dat half 2023 het kabinet een besluit neemt over de locatiekeuze en vervolgens de juiste vergunningen aanvraagt.
  • De uitwerking van de plannen zal daarna nog zeker 10 tot 15 jaar in beslag nemen.

Nieuwe kazerne

  • De ruimte die nodig is voor de nieuwe kazerne is ongeveer 500 hectare, inclusief oefenterrein.
  • Op de nieuw te bouwen kazerne worden ondersteunende eenheden gehuisvest.
  • Deze eenheden vormen een belangrijke schakel in de operationele gereedheid van de Nederlandse Krijgsmacht.

Huidige (agrarische) ondernemers

Op de locatie bij de Nijkerkerbrug zijn verschillende (agrarische) ondernemers gevestigd. Defensie heeft samen met de gemeente op 2 december de direct betrokken ondernemers het nieuws laten weten. De gevolgen voor de toekomst van deze ondernemers zijn groot als echt voor deze locatie gekozen wordt.