Zeewolde voorkeurslocatie kazerne Defensie

 • Gemeente Zeewolde is de voorlopige voorkeurslocatie voor de nieuwe kazerne van Defensie. De locatie ligt bij de Nijkerkerbrug.
 • Er wordt meer overleg gevoerd met provincies en gemeenten om een definitief besluit te nemen over de locatie.
 • De verwachting was dat het kabinet half 2023 een besluit zou nemen over de voorkeurslocatie. Er is meer onderzoek nodig, daarom wordt het besluit over de definitieve voorkeurslocatie pas verwacht in 2024. 
 • De uitwerking van de plannen zal daarna nog zeker 10 tot 15 jaar in beslag nemen.

Nieuwe kazerne

 • De ruimte die nodig is voor de nieuwe kazerne is ongeveer 500 hectare, inclusief oefenterrein.
 • Op de nieuw te bouwen kazerne worden ondersteunende eenheden gehuisvest.
 • Deze eenheden vormen een belangrijke schakel in de operationele gereedheid van de Nederlandse Krijgsmacht.

Huidige (agrarische) ondernemers

 • Op de locatie bij de Nijkerkerbrug zijn verschillende (agrarische) ondernemers gevestigd.
 • Defensie heeft op 2 december 2022 de direct betrokken ondernemers geïnformeerd.
 • Als echt voor deze locatie gekozen wordt zijn de gevolgen voor de toekomst van deze ondernemers groot, de kans is groot dat de bedrijven moeten verplaatsen.
 • De gronden op de beoogde locatie zijn deels in bezit van de ondernemers en deels van het Rijksvastgoedbedrijf.