Starterslening aanvragen

 • U kunt als starter op de woningmarkt een starterslening aanvragen.
 • De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en een looptijd van maximaal 30 jaar.
 • De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.
 • Hierna betaalt u in principe rente en aflossing.
 • U kunt een lening aanvragen voor een een bestaande of nieuwbouw woning.
 • Er zijn voorwaarden waar u aan moet voldoen. Verder moet u ook aan de voorwaarden van SVn voldoen.
Inloggen met DigiD Starterslening aanvragen met DigiD

Wat u moet weten

De starterslening is ontwikkeld door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en de Rijksoverheid.

 • De regeling is bedoeld om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een woning te kunnen kopen.
 • De totale financiering van een huis bestaat dan uit een normale (eerste) hypotheek en - als aanvulling daarop - de Starterslening.
 • Er wordt geleend van de gemeente, maar de SVn verstrekt de starterslening en doet de administratie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet u aan voorwaarden voldoen. De voorwaarden staan in de Verordening Starterslening Zeewolde 2018.

De belangrijkste aandachtspunten op een rij:

 • De aanvrager moet in Zeewolde wonen.
 • De regeling richt zich specifiek op starters op de koopwoningmarkt. Starters kunnen huurders zijn en mensen die nog niet eerder zelfstandig hebben gewoond (bijv. inwonend bij ouders).
 • Huurders moeten ten minste 2 jaar lang in Zeewolde een huurwoning bewonen.
 • Inwonenden (niet eerder zelfstandig gewoond) moeten in de afgelopen 14 jaar tenminste 6 jaar in Zeewolde hebben gewoond.
 • De aanvrager moet meerderjarig zijn op het moment van de aanvraag.
 • 2 partners worden gezien als 1 aanvrager.
 • Zowel de 1e hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.
 • De kosten voor het in eigendom verkrijgen van een bestaande koopwoning (verwervingskosten) mogen niet hoger zijn dan de NHG norm.
 • De kosten voor het in eigendom verkrijgen van een nieuwbouw koopwoning (verwervingskosten) mogen niet hoger zijn dan € 280.000,-.
 • Het gemeentebestuur stelt de hoogte van de Starterslening vast. Deze lening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten tot een maximum van € 35.000 per lening.
 • De Starterslening kan niet worden 'gestapeld' met de koopsubsidie (BEW +) van het Rijk en de Koop Goedkoop-regeling (Woonpalet). Wel met de KoopGarant-regeling (De Alliantie).
 • Er moet een voorlopige koopovereenkomst zijn.
 • Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het vast te stellen budget hiervoor toereikend is (het op=op principe).