Toekomstvisie 2040

  • In de Toekomstvisie geven inwoners van Zeewolde aan welke ontwikkelingen en opgaven ze zien voor de toekomst van de gemeente.
  • Het gaat om alle aspecten die de Zeewoldenaren belangrijk vinden voor hun leefomgeving.
  • Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, recreatie en bereikbaarheid. Ter voorbereiding van de Toekomstvisie is aan veel inwoners gevraagd wat zij vinden van Zeewolde. Wat willen de inwoners graag behouden en wat willen ze verbeteren.
  • Uit alle enquêtes en bijeenkomsten blijkt vooral de volgende centrale uitdaging: "Inwoners willen de eigenheid van Zeewolde behouden; èn Zeewolde moet zich blijven ontwikkelen."
  • De toekomstvisie krijgt een vervolg in de Omgevingsvisie.
Toekomstvisie downloaden (pdf, 21 MB)