Centraal stembureau

  • In elke gemeente wordt voor de gemeenteraadsverkiezing een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau is ook direct centraal stembureau.
  • Het centraal stembureau kijkt of de voorbereidingen, het proces en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing voldoen aan de Kieswet. 
  • Een overzicht van de taken van het centraal stembureau staat op de website van de Kiesraad.

Vaststelling uitslag door het centraal stembureau

  • Het centraal stembureau heeft op maandag 21 maart de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing definitief vastgesteld.
  • De proces-verbalen en overige stukken liggen ter inzage bij het Publiekscentrum.
  • De proces-verbalen van de uitslag staan ook op de website.