Belangrijke data voor politieke partijen

Januari 2022

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Wat
17 januari waarborgsom voor kandidaatstelling moet betaald zijn
3 tot en met 31 januari afleggen ondersteuningsverklaringen in het gemeentehuis
uiterlijk 19 januari afspraak maken voorinlevering kandidatenlijst
24 januari voorinlevering kandidatenlijsten op afspraak
31 januari van 9.00 tot 17.00 uur dag van kandidaatstelling

Februari 2022

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Wat
1 februari 16.00 uur besloten zitting centraal stembureau voor onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten
2 en 3 februari van 9.00 tot 17.00 uur mogelijkheid tot herstel van verzuimen in ingeleverde kandidatenlijsten
4 februari 10.00 uur openbare zitting centraal stembureau over de kandidaatstelling en de nummering van de lijsten
28 februari laatste dag aanleveren poster voor verkiezingsborden

Maart 2022

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Wat
14 en 15 maart vervroegd stemmen
16 maart verkiezingsdag
16 maart na 21.00 uur tellen van de stemmen en bekendmaking voorlopige uitslag
21 maart 10.00 uur openbare zitting van het centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag
30 maart afleggen eed of belofte door de gekozen raadsleden en installatie van de nieuwe gemeenteraad