Stemmen tellen

  • Er wordt in onze gemeente centraal geteld.
  • Dit betekent dat we op donderdagavond om 21.00 uur in de stembureaus een eerste telling doen. We tellen dan alleen hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. 
  • De stemmen die uitgebracht zijn in de stembureaus in het Tijdelijke Paviljoen op de hoek Saffier/Kwarts tellen we in het gemeentehuis.
  • Op vrijdag worden alle stemmen op de kandidaten geteld. Dit doen we tijdens de eerste zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) in het gemeentehuis. De zitting van het GSB begint om 9.00 uur. 

Tellen stemmen is openbaar

Wilt u kijken bij het tellen? Dat kan. Het tellen is openbaar. Houd er rekening mee dat er beperkte ruimte is in het stembureau. Hoe het tellen in z'n werk gaat, leest u via de knop hieronder.

Uitleg over tellen van de stemmen

Vaststellen uitslag

Op vrijdag 7 juni om 9.00 uur begint de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) in het gemeentehuis:

  • Het GSB telt de stemmen per lijst en per kandidaat.
  • Het GSB kijkt ook of er geen fouten zijn gemaakt bij het tellen en of alle formulieren (processen-verbaal) goed zijn ingevuld.
  • Het GSB mag de uitslag pas bekendmaken als in alle Europese lidstaten gestemd is. 
  • Dit betekent dat de zitting op vrijdag aan het eind van de dag wordt geschorst.
  • Op maandag 10 juni 2024 om 09.00 uur gaat de zitting verder en stelt het gemeentelijk stembureau de verkiezingsuitslag vast.