Stempas

 • Er zijn 15 maart 2 verkiezingen: Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing.
 • U ontvangt 1 of 2 stempassen.
 • De stempas(sen) ontvangt u uiterlijk 1 maart 2023.
 • Met uw stempas(sen) kunt u in elk stembureau in Zeewolde stemmen.
 • Gaat u stemmen? Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Kunt of wilt u niet zelf stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen.

Voor welke verkiezing mag ik stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezing van de Provinciale Staten van Flevoland als u:

 • op 15 maart 18 jaar of ouder bent.
 • op 30 januari 2023 ingeschreven stond in de basisregistratie (BRP) van Zeewolde.
 • de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

U mag stemmen voor de verkiezing van waterschap Zuiderzeeland als u:

 • op 15 maart 18 jaar of ouder bent.
 • de Nederlandse nationaliteit heeft, u EU-onderdaan bent of vreemdeling bent met een geldige verblijfsvergunning.
 • op 30 januari 2023 ingeschreven stond in de basisregistratie (BRP) van Zeewolde.
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Meenemen

 • Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs nodig.
 • ​Het identiteitsbewijs mag bij het stemmen maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • Dit betekent dat u een identiteitsbewijs mag gebruiken waar op staat "geldig tot 16 maart 2018" of elke latere datum.

 • een paspoort
 • een identiteitskaart
 • een rijbewijs

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met:

 • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land (alle EU-landen en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)
 • een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Voor de waterschapsverkiezing mag u zich ook legitimeren met een vreemdelingendocument.

Geen geldig identiteitsbewijs?

Maak dan een afspraak bij het Publiekscentrum voor het aanvragen of verlengen van uw Nederlandse identiteitsbewijs. Dit kan via www.zeewolde.nl/afspraak of bel met het Publiekscentrum via 036 5229522.

Of u met een beschadigde stempas kunt stemmen, hangt af van de soort schade. Wat niet beschadigd mag zijn:

 • Uw naam, adres en woon­plaats
 • Uw ge­boor­te­da­tum
 • De mel­ding over wel­ke stem­ming het gaat
 • Het num­mer van de stem­pas
 • Het ho­lo­gram op de stem­pas

 • U krijgt uw stempas van uw oude gemeente.
 • U kunt daar dan nog stemmen of iemand uit uw oude gemeente machtigen.
 • U kunt tot dinsdag 14 maart 12.00 uur bij uw oude gemeente, als deze tot de provincie Flevoland / waterschap Zuiderzeeland hoort, een kiezerspas aanvragen.
 • Met de kiezerspas kunt u in een stembureau in Zeewolde (of andere gemeente in provincie Flevoland/waterschap Zuiderzeeland) stemmen.

 • Met uw stempas stemt u in de gemeente waar u staat ingeschreven. U ontvangt de stempas via de post.
 • Met een kiezerspas kunt u stemmen in elk stembureau in de provincie Flevoland en/of in het waterschap Zuiderzeeland.
 • Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 30 januari 2023 stond ingeschreven.