Verklaring omtrent het gedrag

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verklaart dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het vervullen van een specifieke taak of functie.
 • Werkgevers of verenigingen kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken.
 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt uw aanvraag.
 • 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief. 

Afspraak maken

 • Een VOG vraagt u persoonlijk aan.
 • U maakt een afspraak bij het Publiekscentrum.
Afspraak maken bij Publiekscentrum

Meenemen bij de aanvraag

 • Een volledig door uw (toekomstige) werkgever ingevuld aanvraagformulier VOG. Uw werkgever geeft in dit formulier aan waarop gescreend moet worden.
 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Geld: de VOG moet bij de aanvraag contant of met pin worden betaald. 

Kosten

 • Een VOG kost: € 41,35 (tarief 2024).
 • U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier.

Aanvraag door de werkgever

 • Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij de Dienst Justis.
 • Uw werkgever moet dan eHerkenning hebben.