Verloren of gevonden voorwerpen

 • Heeft u iets verloren of gevonden?
 • Geef dit dan door via www.verlorenofgevonden.nl
 • Gevonden identiteitspapieren (paspoort, rijbewijs, etc.) moet u afgeven bij de gemeente.
 • Sleutels verloren in Zeewolde? U kunt bij de receptie van het gemeentehuis informeren of ze gevonden zijn.

 • Kijk regelmatig op de website verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp door iemand is gevonden.
 • Bij beroving of diefstal van uw eigendom moet u altijd aangifte doen bij de politie. Voor een aantal zaken kan dit direct via de website van de politie.
 • U kunt uw eigendom komen ophalen bij de gemeente of de vinder. Om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent, kan bewijs nodig zijn. Neem daarom bijvoorbeeld een foto of een aankoopbewijs van het voorwerp mee. U moet zich ook kunnen legitimeren.
 • De vinder kan vragen om een vindersloon. Volgens de wet is 10% van de waarde van het gevonden voorwerp redelijk, maar het is geen recht.
 • Een gevonden voorwerp wordt 1 jaar bewaard. Als de waarde van het voorwerp minder is dan €450,- wordt het voorwerp 3 maanden bewaard als het bij de gemeente is afgegeven.

 • Als u een voorwerp vindt, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk te melden bij de gemeente.
 • Als een gevonden voorwerp is aangemeld, wordt het gepubliceerd op de website verlorenofgevonden.nl. De eigenaar kan het daar terugvinden.
 • U bent verplicht om identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten bij de gemeente af te geven.
 • Als u het voorwerp in een sporthal, school of kantoor vindt, dan bent u verplicht dit te melden aan de bewoner, gebruiker of beheerder van deze ruimte.
 • U mag vragen om een vindersloon, maar dat is geen recht. Volgens de wet is 10% van de waarde van het gevonden voorwerp redelijk.

 • U mag een gevonden voorwerp zelf bewaren of afgeven bij de gemeente.
 • Als u het voorwerp zelf bewaart, dan moet u ervoor zorgen dat het voorwerp in de staat blijft zoals u het heeft gevonden.
 • Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, neemt de gemeente of de eigenaar contact met u op.
 • U moet het voorwerp 1 jaar bewaren.

 • Als de eigenaar zich na 1 jaar niet heeft gemeld, dan mag u het voorwerp houden.
 • U kunt eigenaar worden van een voorwerp met een waarde vanaf €450,- als:
  • de gemeente het voorwerp heeft
  • u de vinder bent.
 • U moet zich binnen 1 maand na afloop van de bewaartermijn melden bij de gemeente. U krijgt geen bericht dat de bewaartermijn voorbij is.