Vignet ontheffing buitengebied aanvragen

 • Tijdens de ochtend- en avondspits is autoverkeer zonder bestemming in het buitengebied verboden in 5 gebieden.
 • Bewoners van deze gebieden ontvangen automatisch een ontheffing.
 • Personen die vaak ergens in deze gebieden moeten zijn, kunnen een vignet buitengebied aanvragen; dit is een service om aanhouding door / en uitleg aan de politie te voorkomen.
 • Het vignet is gratis. 
Online vignet buitengebied aanvragen

Vignet voor bewoners

 • Bewoners van het gebied ontvangen automatisch een ontheffing.
 • Deze sturen wij ieder jaar op vóór eind december.
 • Kijkt u voor een kaartje van de zones onder het kopje "Zie ook".

Vignet voor niet-bewoners

 • Mensen/bedrijven die dagelijks of vaak het buitengebied bezoeken, kunnen een vignet aanvragen. 
 • Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen of ouders van bewoners, of voor medewerkers van bedrijven die veel in het gebied werken.
 • Voor bezoek aan het buitengebied in verband met een hobby of vrijetijdsbesteding verstrekt de gemeente geen vignet.
 • Bent u werknemer en vraagt u voor uw werk in het gebied een vignet aan? Stuur een werkgeversverklaring mee.
 • Vraagt u voor een bedrijfsauto een vignet aan? Stuur een kopie van het kentekenbewijs mee.
 • Vraagt u vignet aan omdat u door het gebied wilt rijden naar een bestemming elders? Zonder ontheffing moet uw reistijd én reisafstand minimaal 10% langer zijn dan met ontheffing. De routeplanner van Google is aangewezen als controlemiddel.