Vignet ontheffing buitengebied aanvragen

  • Tijdens de ochtend- en avondspits is autoverkeer zonder bestemming in het buitengebied verboden in 5 gebieden.
  • De ochtendspits is van 06.00 tot 09.00 uur en de middagspits is van 15.00 tot 19.00 uur.
  • Bewoners van deze gebieden ontvangen automatisch een ontheffing.
  • Personen die vaak ergens in deze gebieden moeten zijn, kunnen een vignet buitengebied aanvragen. Dit is een service om aanhouding door / en uitleg aan de politie te voorkomen.
  • Het vignet is gratis.
Online vignet buitengebied aanvragen

Nodig bij uw aanvraag

Persoonlijk

  • Gegevens van de bewoner(s) in het gebied

Zakelijk

  • Een werkgeversverklaring
  • Een overzicht nodig van de medewerkers om wie het gaat
  • Kopie van kentekenbewijs van de bedrijfsauto
  • De gewenste route, aangeven op een kaartje (bijvoorbeeld Google Maps)

Wat u moet weten

Zones ontheffing

De zones staan op de plattegrond (pdf, 2 MB). Bekijk de plattegrond goed voor de indeling van de zones.

Vignet voor bewoners

Bewoners van het gebied ontvangen automatisch een ontheffing. Het vignet ontvangt u ieder jaar voor eind december.

Vignet voor bezoekers

Mensen/bedrijven die dagelijks of vaak het buitengebied bezoeken, kunnen een vignet aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen of ouders van bewoners, of voor medewerkers van bedrijven die veel in het gebied werken. Voor bezoek aan het buitengebied in verband met een hobby of vrijetijdsbesteding verstrekt de gemeente geen vignet.

Vraagt u vignet aan omdat u door het gebied wilt rijden naar een bestemming ergens anders? Zonder ontheffing moet uw reistijd en reisafstand minimaal 10% langer zijn dan met ontheffing. De routeplanner van Google is aangewezen als controlemiddel.