Vogelgriep

  • In Zeewolde is de vogelgriep vastgesteld.
  • Per 26 oktober 2021 geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle commerciĆ«le pluimveebedrijven.
  • Kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.
  • Meer informatie vindt u op de website www.rijksoverheid.nl.

Melding dode wilde vogels doorgeven

  • Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze dan niet aan! Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen met de vogelgriep besmet kunnen raken, kan dat niet helemaal worden uitgesloten.
  • Op de website van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit staat hoe u een melding van dode vogels kunt maken.
Melding dode vogels doorgeven

Vervoersverbod

  • Er geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven 10 kilometer rond het bedrijf in Zeewolde.
  • Een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.