Voor- en Vroegschoolse Educatie

  • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een landelijk programma voor kinderen die extra (taal) ondersteuning nodig hebben om een goede start te kunnen maken op de basisschool.
  • In Zeewolde bieden GO! Kinderopvang, Partou en Kiekeboe dit programma aan.
  • Kinderen vanaf 2,5 jaar (met een verwijzing) krijgen in de peutergroep van de kinderopvang extra activiteiten aangeboden.
  • Deze begeleiding gaat verder in groep 1 en 2 van de basisschool.
  • De gemeente vergoedt de uren. U betaalt een klein deel, dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. De kinderopvangorganisatie kan u hier meer over vertellen.
  • Het consultatiebureau bekijkt samen met u of uw kind in aanmerking komt. Ook de kinderopvang kan u doorverwijzen naar het consultatiebureau.
Contactgegevens consultatiebureau Icare