Documenten

Op deze pagina plaatsen wij de verslagen van de buurtbijeenkomsten en andere documenten over warmtetransitie en buurtuitvoeringsplannen.

Woensdagavond 28 juni was de eerste bijeenkomst voor de bewoners van de Vlinder-, Vissen- en Wildbuurt in Zeewolde. 

Het onderwerp leeft duidelijk bij de bewoners: theaterzaal The Lux was tot de nok toe gevuld. Op het programma stond een welkom van wethouder Ernst Bron en een toelichting op het waarom en hoe van de plannen door George Wurpel van MSG. Daarna was er een informatiemarkt en gelegenheid voor vragen. Buurtbewoner Jan Hoekstra leidde de avond in goede banen.

Het doel van de bijeenkomst was om bewoners te informeren over alle aspecten van de overgang naar duurzaam verwarmen in woningen. Wat bewoners daarin zelf kunnen doen en welke mogelijkheden er zijn om dat samen met anderen te doen. Daarnaast was het voor de gemeente en haar partners belangrijk om te weten welke vragen en ideeën de buurtbewoners hebben als het gaat om het verduurzamen van de woningen in hun buurt.

Plannen per buurt

De Vlinder-, Vissen- en Wildbuurt zijn gekozen als startwijken. Er staan veel vergelijkbare woningen in deze buurten, bij veel woningen moet binnenkort de nieuwe cv-ketel vervangen worden en het past bij de planning van Woonpalet.

Het verduurzamen van uw wijk doen wij in overleg met u. Dit staat is het uitvoeringsplan. Het gasnet blijft voorlopig liggen, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Mocht dit veranderen dan hoort u dat meerdere jaren van tevoren. De kennis en ervaring die we opdoen in deze buurten zullen we gebruiken voor de rest van de gemeente.

Hoe kunt u meedoen?

  1. Meehelpen door het plan verder te ontwikkelen als vertegenwoordiger van de bewoners in een partnerwerkgroep.
  2. Door een beoordeling van het plan, of een deel van het plan, te maken samen met de partners.
  3. Door tafelvoorzitter bij een van de volgende bijeenkomsten te zijn.
  4. Door uw woning voor te dragen voor een schouw.

Informatiemarkt

Na de presentatie werd de zaal omgebouwd tot een informatiemarkt. Op de markt konden zij informatie ophalen en vragen stellen aan de betrokken partners, de gemeente en hun eigen buurtbewoners. Aansluitend volgde er een panelsessie waar nogmaals ruimte was voor bewoners om belangrijke vragen te stellen aan de gemeente en haar partners. Tijdens de informatiemarkt en de panelsessie werden onder anderen vragen gesteld over:

  • mogelijke alternatieven voor aardgas
  • netcongestie
  • collectieve inkoop
  • geluidsoverlast van (hybride) warmtepompen.

De vragen, zorgen en ideeën van bewoners zullen door het projectteam worden meegenomen bij het opstellen van de buurtuitvoeringsplannen.