Wateroverlast of riooloverlast melden

  • Uw melding over wateroverlast kunt u doorgeven aan waterschap Zuiderzeeland.
  • Denk aan: vernielde planten of groen, te veel bagger in de sloot, zwerfafval of dode dieren in het water.
  • Ook een melding over riooloverlast geeft u door aan het waterschap.
  • Kan uw melding niet wachten? Bel dan altijd direct met het waterschap 0320-274911
Iets melden bij het Waterschap

Waterloket

Wilt u niet iets melden, maar heeft u een vraag over water of riolering? In het online waterloket van waterschap Zuiderzeeland vindt u informatie over water en riolering.