Wet maatschappelijke ondersteuning

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de samenleving. En dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • In Zeewolde kunt u uw vragen op het gebied van zorg en ondersteuning stellen aan de klantmanagers van Meerinzicht.
 • Dat kunt u doen voor uzelf, maar ook voor een familielid of iemand waar u zich zorgen over maakt.
 • De klantmanager bekijkt samen met u uw persoonlijke situatie en zoekt naar de beste oplossing.
 • Er wordt gekeken naar wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt organiseren.

Ondersteuning aanvragen

 • Wilt u ondersteuning aanvragen? Vult u dan het contactformulier in.
 • Een medewerker van Meerinzicht neemt zo snel mogelijk contact met u op. 
Contactformulier zorg en ondersteuning

Hulp vanuit de Wmo

Meedoen aan de samenleving en zelfstandig blijven wonen betekent dat u:  

 • kunt leven in een schoon en leefbaar huis;
 • in en om uw huis kunt lopen of bewegen;
 • allerlei praktische zaken goed kunt regelen, zoals de administratie;
 • voldoende sociale contacten heeft;
 • binnen uw woonplaats of in uw regio kunt reizen;
 • zinnige dagbesteding heeft;
 • structuur in de dag of week heeft.