Zwemwater

 • De kwaliteit van het zwemwater in en om Zeewolde kunt u opzoeken via www.zwemwater.nl.
 • Heeft u vragen of klachten? Bel de zwemwatertelefoon via 0320-265 700.
 • De actuele meldingen voor Flevoland staan op www.ofgv.nl/zwemwater.
 • U vindt actuele informatie over:
  • de kwaliteit van de zwemwaterlocaties
  • de voorzieningen
  • de eventuele maatregelen die gelden

Controle zwemwater

 • De omgevingsdienst controleert regelmatig de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties.
 • Op de website zwemwater.nl kan iedereen checken wat de waterkwaliteit bij de laatste controle was.
 • Mocht er bijvoorbeeld Blauwalg ontdekt worden in het water van een officiële zwemlocatie, dan wordt dat meteen op www.zwemwater.nl aangegeven. Indien nodig worden maatregelen genomen. Ook de gemeente zal hierover communiceren.

Douchen na zwemmen

Het advies is om na het zwemmen in buitenwater direct te douchen. Daarmee kunt u irritatie van (of via) de huid voorkomen of verminderen, als er bacteriën in het water aanwezig zijn.

Niet zwemmen bij het Lanterstrand

Het Lanterstrand is nog geen officiële zwemlocatie. De waterkwaliteit bij het Lanterstrand is onvoldoende. Bij de controles zitten er teveel poepbacteriën van vogels in het water. Het advies is om niet te zwemmen.