Administratief beroep indienen

  • Heeft u kwijtschelding aangevraagd en bent u het niet eens met het besluit? U kunt dan administratief beroep indienen tegen het besluit.
  • U doet dat bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk of Zeewolde.
  • Binnen 10 dagen na dagtekening van het besluit kunt u het administratief beroepschrift indienen.
  • Doet u dat na deze 10 dagen dan nemen we het niet meer in behandeling.
Beroep tegen besluit kwijtschelding