Administratief beroep indienen

 • Heeft u kwijtschelding aangevraagd en bent u het niet eens met het besluit? U kunt dan administratief beroep indienen tegen het besluit.
 • U doet dat bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk of Zeewolde.
 • Binnen 10 dagen na dagtekening van het besluit kunt u het administratief beroepschrift indienen.
 • Doet u dat na deze 10 dagen dan nemen we het niet meer in behandeling.
Inloggen met DigiD Beroep tegen besluit kwijtschelding

Meenemen

 1. Met een online formulier. uw DigiD is dan uw officiƫle handtekening.
 2. U stuurt een brief met de post naar: Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

In uw brief met uw administratief beroep zet u het volgende: 

 • uw naam en adres
 • de datum van uw administratief beroep
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Als u een administratief beroepschrift heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Na uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 12 weken op uw administratief beroep. De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht. Als er een beslissing is genomen op uw administratief beroep, staat het besluit 'in rechte' vast. Dit betekent dat u geen beroep bij een hogere rechter kunt indienen.