Afvalcontainers (ondergronds) voor glas

  • In het dorp worden 11 ondergrondse containers voor glas geplaatst.
  • De ondergrondse containers worden verspreid over het dorp geplaatst.
  • Daar waar het kan worden ze geplaatst langs in- en uitvalswegen of naast bestaande restafvalcontainers die gunstig ligt ten opzichte van woningen.
  • Om (geluid)overlast te voorkomen worden de containers op voldoende afstand van woningen geplaatst.
  • U kunt op dit plan reageren tot en met 8 december 2021.
Online locaties bekijken

Locaties

Reageren op de locaties

  • Het Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers in Zeewolde ligt 6 weken ter inzage van 27 oktober tot en met 8 december 2021.
  • De officiële bekendmaking staat op www.overheid.nl.
  • U kunt reageren op het ontwerpbesluit. Vul daarvoor een zienswijze in. U heeft uw DigiD nodig.
  • Alle reacties worden verzameld en verwerkt in het definitieve besluit.