Afvalcontainers (ondergronds) voor restafval

  • Uw restafval kunt u kwijt in een ondergrondse container bij u in de buurt
  • U opent de ondergrondse container met de afvalpas van HVC.
  • De ondergrondse containers worden zo vaak als nodig geleegd.
  • Is de ondergrondse container vol? Wij vragen u de afvalzak weer mee naar huis te nemen en op een later moment het afval weg te brengen.
  • Wilt u toegang tot een andere 2e ondergrondse container? Dit vraagt u aan HVC.
Plattegrond ondergrondse containers

Afvalpas nodig voor toegang

  • Met de afvalpas opent u een ondergrondse container voor restafval.
  • Er worden geen gegevens geregistreerd (bijvoorbeeld hoe vaak de container geopend wordt, of hoeveelheden restafval u weggooit).

Luiers: bij restafval

  • Luiers moeten bij het restafval, en niet bij het GFT afval.
  • Het is nog niet gelukt om een recyclingsysteem te ontwikkelen voor luiers, waardoor het niet zinvol is om ze apart in te zamelen. Uiteindelijk komen luiers toch bij het restafval terecht om verbrand te worden.