Afvalcontainers (ondergronds) voor restafval

 • Uw restafval kunt u kwijt in een ondergrondse container bij u in de buurt
 • U opent de ondergrondse container met de afvalpas van HVC.
 • De ondergrondse containers worden zo vaak als nodig geleegd, zodat u uw restafval kwijt kunt.
 • Is de ondergrondse container vol? Wij vragen u de afvalzak weer mee naar huis te nemen en op een later moment het afval weg te brengen.
 • Wilt u toegang tot een andere 2e ondergrondse container? Dit vraagt u aan HVC.
Plattegrond ondergrondse containers

Afvalpas nodig voor toegang

 • Met de afvalpas opent u een ondergrondse container voor restafval.
 • Er worden geen gegevens geregistreerd (bijvoorbeeld hoe vaak de container geopend wordt, of hoeveelheden restafval u weggooit).

Luiers: bij restafval

 • Luiers moeten bij het restafval, en niet bij het GFT afval.
 • Het is nog niet gelukt om een recyclingsysteem te ontwikkelen voor luiers, waardoor het niet zinvol is om ze apart in te zamelen. Uiteindelijk komen luiers toch bij het restafval terecht om verbrand te worden.

Anders betalen voor uw afval

 • Het huidige college heeft een principebesluit genomen over het invoeren van een recycletarief.
 • Daarmee geeft het college aan de invoering van een recycletarief een logische en noodzakelijke stap is om tot nog betere afvalscheiding te komen.
 • Bij het recycletarief betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing. En daarnaast betaalt u per keer dat u de ondergrondse container voor restafval opent. Dit is het variabele deel.
 • Hoe minder vaak u restafval wegbrengt, hoe lager deze kosten zullen zijn.
 • U heeft door beter scheiden invloed op het variabele deel. U betaalt dan niet meer of misschien zelfs minder dan het huidige tarief afvalstoffenheffing.