Gemeentelijke belastingen

 • De gemeentelijke belastingaanslag voor 2023 wordt in februari 2023 verstuurd.
 • De medewerkers van Meerinzicht doen het werk voor de gemeentelijke belastingen. 
 • Meerinzicht is de samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Soorten gemeentelijke belastingen

Informatie over de gemeentelijke belastingen staat op de website van Meerinzicht.

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U regelt dit online bij Meerinzicht via de digitale Belastingbalie.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken bij Meerinzicht. Dit kan op 2 manieren:

 1. Online bij Meerinzicht via de digitale belastingbalie. U heeft uw DigiD nodig.
 2. Papieren bezwaarschrift.

 • Wij hebben de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (woning, bedrijfspand en/of grond) zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld.
 • Als u vindt dat de WOZ-waarde te hoog is, dan horen wij dit graag van u.
 • U kunt bellen naar het Publiekscentrum via 036-522 95 22. U komt dan in contact met 1 van de taxateurs om de WOZ-waarde te bespreken.
 • Vindt u na dit gesprek nog steeds dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? U kunt tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking een formeel bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht.

In de digitale Belastingbalie van Meerinzicht kunt u het taxatieverslag opvragen.

 • Heeft u een laag inkomen, ontvangt u bijstand of heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Kwijtschelding betekent dat u de aanslagen voor een aantal belastingen dan niet of niet helemaal hoeft te betalen.
 • Lees meer over de voorwaarden bij Kwijtschelding aanvragen.