Gemeentelijke belastingen

  • De gemeentelijke belastingaanslag voor 2024 wordt in februari 2024 verstuurd.
  • De medewerkers van Meerinzicht doen het werk voor de gemeentelijke belastingen.
  • Meerinzicht is de samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
  • Het juiste rekeningnummer van de gemeente staat op de website van Meerinzicht.

Geen korting meer op de afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. In 2023 betaalde u €100 minder vanwege een eenmalige korting. Deze korting is er niet meer in 2024.

Soorten gemeentelijke belastingen

Informatie over de gemeentelijke belastingen staat op de website van Meerinzicht.

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U regelt dit online bij Meerinzicht via de digitale Belastingbalie.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken bij Meerinzicht. Dit kan op 2 manieren:

  1. Online bij Meerinzicht via de digitale belastingbalie. U heeft uw DigiD nodig.
  2. Papieren bezwaarschrift.

In de digitale Belastingbalie van Meerinzicht kunt u het taxatieverslag opvragen.

  • Heeft u een laag inkomen, ontvangt u bijstand of heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
  • Kwijtschelding betekent dat u de aanslagen voor een aantal belastingen dan niet of niet helemaal hoeft te betalen.
  • Lees meer over de voorwaarden bij Kwijtschelding aanvragen.