Gemeentelijke belastingen

 • De gemeentelijke belastingaanslag voor 2023 wordt in februari 2023 verstuurd.
 • De belastingaanslag voor forensenbelasting 2022 wordt apart verstuurd in oktober 2022.
 • De medewerkers van Meerinzicht doen het werk voor de gemeentelijke belastingen. Meerinzicht is de samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Soorten gemeentelijke belastingen

Informatie over de gemeentelijke belastingen staat op de website van Meerinzicht.

Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U regelt dit online bij Meerinzicht via de digitale Belastingbalie.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken bij Meerinzicht. Dit kan op 2 manieren:

 1. Online bij Meerinzicht via de digitale belastingbalie. U heeft uw DigiD nodig.
 2. Papieren bezwaarschrift.

 • Wij hebben de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (woning, bedrijfspand en/of grond) zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld.
 • Als u vindt dat de WOZ-waarde te hoog is, dan horen wij dit graag van u.
 • U kunt bellen naar het Publiekscentrum via 036-522 95 22. U komt dan in contact met 1 van de taxateurs om de WOZ-waarde te bespreken.
 • Vindt u na dit gesprek nog steeds dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? U kunt tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking een formeel bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht.

In de digitale Belastingbalie van Meerinzicht kunt u het taxatieverslag opvragen.

 • Heeft u een laag inkomen, ontvangt u bijstand of heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
 • Kwijtschelding betekent dat u de aanslagen voor een aantal belastingen dan niet of niet helemaal hoeft te betalen.
 • Lees meer over de voorwaarden bij Kwijtschelding aanvragen.