Bedrijventerreinen Zeewolde

 • Zeewolde heeft meerdere bedrijventerreinen.
 • Er zijn 5 kleinschalige bedrijventerreinen:
  • Gildenveld (kavels beschikbaar)
  • Krachtenveld
  • Planetenveld
  • Schepenveld
  • Vestingveld (kavels beschikbaar)
 • Trekkersveld (kavels beschikbaar) en Horsterparc (kavels beschikbaar) zijn grootschalige bedrijventerreinen, die naast de Gooiseweg liggen.

Bedrijveninvesteringszone

 • Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit, veiligheid en aantrekkelijkheid van de bedrijfsomgeving.
 • De investeringen worden gebruikt om samen een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te realiseren. Door samen te werken verbetert de uitstraling en herkenbaarheid van het bedrijventerrein.
 • In een BIZ betalen alle bedrijven mee. De bijdrage is afhankelijk van de WOZ waarde van het pand, en varieert dus per bedrijf. 
 • De afspraken voor een BIZ, de zogenaamde BIZ regeling, worden vastgelegd in een verordening. De verordening moet om de 5 jaar opnieuw vastgesteld worden.

 • Sinds 2014 is er in centrum een Bedrijven Investeringszone (BIZ) regeling.
 • Deze regeling is vastgelegd in een verordening. De verordening moet om de 5 jaar opnieuw vastgesteld worden.
 • Een meerderheid van de ondernemers moet voor deze regeling zijn. Dat wordt bepaald door het organiseren van een draagvlakmeting.
 • De nieuwe verordening is in de raadsvergadering op 30 september 2021 vastgesteld.
 • De BIZ-regeling maakt het mogelijk om op basis van de WOZ-waarde van de bedrijfspanden in het aangegeven gebied een bijdrage van alle ondernemers te vragen.
 • De bijdrage komt ten goede aan het ondernemersfonds. Dit fonds wordt beheerd door Stichting Ondernemersfonds Centrum Zeewolde.
 • Het geld uit het ondernemersfonds is bestemd voor bekostiging van activiteiten voor het centrum.

Documenten

BIZ-bijdrage, berekening

 • De gebruikers van een WOZ-object dat bedrijfsmatig wordt gebruikt binnen het vastgestelde gebied, ontvangen gedurende de looptijd van de verordening jaarlijks een aanslag, waarbij de peildatum 1 januari is.
 • Als er op de peildatum geen gebruiker is geregistreerd, wordt de eigenaar van het pand aangeslagen.

De BIZ-bijdrage heeft de volgende tariefindeling. WOZ-waarde op basis van de WOZ-beschikking per 1 januari van het heffingsjaar.

Kosten 2022-2026

WOZ-waarde klasse 2022 2023 2024 2025 2026
€ 50.000 - € 250.000 € 420 € 420 € 430 € 430 € 440
€ 250.000 - € 500.000 € 575 € 575 € 590 € 590 € 605
€ 500.000 - € 800.000 € 735 € 735 € 750 € 750 € 770
€ 800.000 en meer € 895 € 895 € 920 € 920 € 945

Er is onvoldoende draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op Trekkersveld. Dat blijkt uit de draagvlakmeting die van 1 tot 25 juni 2023 is gehouden. De draagvlakmeting werd georganiseerd door de gemeente op verzoek van de Bedrijfskring Zeewolde.

Uitslag van de draagvlakmeting

 • Ruim 62% van de ondernemers van Trekkersveld bracht hun stem uit (minimaal de helft van de ondernemers moest stemmen om de draagvlakmeting geldig te laten zijn).
 • 57% van de stemmers stemde voor een BIZ, maar dit was niet voldoende. Van de uitgebrachte stemmen moest namelijk minimaal tweederde voor de BIZ zijn. Dit is wettelijk bepaald percentage. 

De gemeente blijft in gesprek met de ondernemers om te kijken hoe Trekkersveld verder verbeterd kan worden en op welke vlak er samenwerking mogelijk is. Bijvoorbeeld op het gebied van energie of arbeidsmarkt.

Visie kleinschalige bedrijventerreinen 2.0

De gemeenteraad heeft op donderdag 29 juni 2023 de Visie kleinschalige bedrijventerreinen 2.0 (Visie KBT 2.0) vastgesteld. In de visie staat hoe de gemeente de toekomst ziet voor de kleinschalige bedrijventerreinen. Deze nieuwe visie vervangt de Visie kleinschalige bedrijventerreinen uit 2017.

De kleinschalige bedrijventerreinen zijn:

 • Gildenveld
 • Krachtenveld
 • Schepenveld
 • Planetenveld

Waar nodig wordt in de visie ook gekeken naar de ontwikkeling van het centrumgebied, Vestingveld en de grootschalige bedrijventerreinen Trekkersveld en Horsterparc.

Direct naar de Visie KBT 2.0