Bedrijventerreinen Zeewolde

 • Zeewolde heeft meerdere bedrijventerreinen.
 • Er zijn 5 kleinschalige bedrijventerreinen:
  • Gildenveld (kavels beschikbaar)
  • Krachtenveld
  • Planetenveld
  • Schepenveld
  • Vestingveld (kavels beschikbaar)
 • Trekkersveld (kavels beschikbaar) en Horsterparc (kavels beschikbaar) zijn grootschalige bedrijventerreinen, die naast de Gooiseweg liggen.
Meer informatie op zeewoldezakelijk.nl

Visie kleinschalige bedrijventerreinen 2.0

De gemeenteraad heeft op donderdag 29 juni 2023 de Visie kleinschalige bedrijventerreinen 2.0 (Visie KBT 2.0) vastgesteld. In de visie staat hoe de gemeente de toekomst ziet voor de kleinschalige bedrijventerreinen. Deze nieuwe visie vervangt de Visie kleinschalige bedrijventerreinen uit 2017.

De kleinschalige bedrijventerreinen zijn:

 • Gildenveld
 • Krachtenveld
 • Schepenveld
 • Planetenveld

Waar nodig wordt in de visie ook gekeken naar de ontwikkeling van het centrumgebied, Vestingveld en de grootschalige bedrijventerreinen Trekkersveld en Horsterparc.

Direct naar de Visie KBT 2.0