Bedrijveninvesteringszone Trekkersveld

  • Er is onvoldoende steun voor een bedrijveninvesteringszone op Trekkersveld. Er is nu dus geen bedrijveninvesteringszone op Trekkersveld.
  • Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit, veiligheid en aantrekkelijkheid van de bedrijfsomgeving.
  • De investeringen worden gebruikt om samen een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te realiseren. Door samen te werken verbetert de uitstraling en herkenbaarheid van het bedrijventerrein.
  • In een BIZ betalen alle bedrijven mee. De bijdrage is afhankelijk van de WOZ waarde van het pand, en varieert dus per bedrijf.
  • Een meerderheid van de ondernemers moet voor deze regeling zijn. Dat wordt bepaald door het organiseren van een draagvlakmeting.

Wat u moet weten

Van 1 tot en met 25 juni 2023 is een draagvlakmeting gehouden door de gemeente op verzoek van de Bedrijfskring Zeewolde. 

  • Ruim 62% van de ondernemers van Trekkersveld bracht hun stem uit (minimaal de helft van de ondernemers moest stemmen om de draagvlakmeting geldig te laten zijn).
  • 57% van de stemmers stemde voor een BIZ, maar dit was niet voldoende. Van de uitgebrachte stemmen moest namelijk minimaal tweederde voor de BIZ zijn. Dit is wettelijk bepaald percentage. 

De gemeente blijft in gesprek met de ondernemers om te kijken hoe Trekkersveld verder verbeterd kan worden en op welke vlak er samenwerking mogelijk is. Bijvoorbeeld op het gebied van energie of arbeidsmarkt.