Bedrijveninvesteringszone Centrum

  • Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied waarin ondernemers samen investeren in de kwaliteit, veiligheid en aantrekkelijkheid van de bedrijfsomgeving.
  • De investeringen worden gebruikt om samen een schoon, heel en veilig bedrijventerrein te realiseren. Door samen te werken verbetert de uitstraling en herkenbaarheid van het bedrijventerrein.
  • In een BIZ betalen alle bedrijven mee. De bijdrage is afhankelijk van de WOZ waarde van het pand, en varieert dus per bedrijf.
  • Een meerderheid van de ondernemers moet voor deze regeling zijn. Dat wordt bepaald door het organiseren van een draagvlakmeting.
  • De afspraken voor een BIZ worden vastgelegd in een verordening. De verordening moet om de 5 jaar opnieuw vastgesteld worden.
Uitvoeringsovereenkomst BIZ lezen (pdf, 1 MB)

Wat u moet weten

Sinds 2014 is er in centrum een Bedrijven Investeringszone (BIZ) regeling. De nieuwste verordening is in de raadsvergadering op 30 september 2021 vastgesteld.

De bijdrage voor de Bedrijfsinvesteringszone Centrum komt in een fonds. Dit fonds wordt beheerd door Stichting Ondernemersfonds Centrum Zeewolde. Het geld uit het ondernemersfonds is bestemd om activiteiten voor het centrum te betalen.

Kosten

De gebruikers van een gebouw in het centrum (waar een bedrijf in zit), ontvangen elke jaar een belastingaanslag. De peildatum is 1 januari. Als er op de peildatum geen gebruiker is geregistreerd, krijgt de eigenaar van het pand een belastingaanslag.

WOZ-waarde 2022 2023 2024 2025 2026
€ 50.000 - € 250.000 € 420 € 420 € 430 € 430 € 440
€ 250.000 - € 500.000 € 575 € 575 € 590 € 590 € 605
€ 500.000 - € 800.000 € 735 € 735 € 750 € 750 € 770
€ 800.000 en meer € 895 € 895 € 920 € 920 € 945