Bedrijf starten, overnemen of vestigen

  • Bent u op zoek naar bedrijfsgrond, wilt u zich met uw bedrijf vestigen in Zeewolde?
  • Begint u een nieuw bedrijf in Zeewolde, of neemt u een onderneming over?
  • Misschien kan de gemeente u verder helpen.
  • Kijk op www.zeewoldezakelijk.nl of stuur een e-mail naar de vestigingsadviseurs van de gemeente Zeewolde: h.polet@zeewolde.nl of r.slokker@zeewolde.nl

  • In sommige gevallen kunt u een bedrijfspand of bedrijventerrein huren of kopen van de gemeente.
  • Meer weten over de bedrijventerreinen en alle mogelijkheden?
  • Kijk op www.zeewoldezakelijk.nl of stuur een e-mail naar de vestigingsadviseurs van de gemeente Zeewolde: h.polet@zeewolde.nl of r.slokker@zeewolde.nl.

Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten. Denk bijvoorbeeld aan een:

  • kinderdagverblijf;
  • gastouderbureau;
  • buitenschoolse opvang (BSO).

Neem voordat u gaat starten het stappenplan kindercentrum starten of het stappenplan gastouderbureau starten goed door op de website van het Ondernemersplein.

Als u gastouder wilt worden, gaat u voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

Kwaliteitseisen

Goede kinderopvang is erg belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden.