Asbest verwijderen

 • Controleer eerst of in uw pand asbest is op de plattegrond van Provincie Flevoland.
 • Gaat het om een woonhuis of schuurtje? Dan mag u geschroefde golfplaten op een schuurtje of aanbouw onder voorwaarden zelf verwijderen.
 • U kunt het asbest ook laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Voor bedrijven is dat verplicht.
 • Voor u de dakbedekking mag verwijderen, moet u een sloopmelding doen bij de gemeente via Omgevingsloket online. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig (of eHerkenning voor een bedrijf). U moet daarbij een asbestinventarisatierapport inleveren door een gecertificeerd bedrijf.
 • Pas als u toestemming heeft om de dakbedekking te verwijderen, kunt u aan de slag.
Sloopmelding doen via Omgevingsloket

Mogelijk gevolgen voor beschermde diersoorten

 • Het verwijderen van het dak kan gevolgen hebben voor beschermde diersoorten (zoals vleermuizen en mussen).
 • U kunt uw sloopmelding dan uitbreiden met een vergunningaanvraag voor een flora- en fauna-activiteit. In dat geval vraagt de gemeente advies aan de provincie.
 • U kunt voor een flora- en fauna-activiteit ook apart een vergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Voorwaarden om zelf asbest te verwijderen

 • Het dak is kleiner dan 35 vierkante meter.
 • De golfplaten liggen op een woonhuis of schuurtje (het gebouw heeft dus geen bedrijfsfunctie).
 • De golfplaten zijn geschroefd, niet gespijkerd of gelijmd. Ze zijn dus te verwijderen zonder ze te beschadigen.
 • De platen zijn in goede staat, dus niet kapot of verweerd.  Bij het verwijderen van kapotte of verweerde golfplaten kunnen makkelijk asbestvezels vrijkomen.
 • Zit er mos op het dak? Dat kan betekenen dat het dak verweerd is.
 • Twijfelt u, laat dan een asbestinventarisatie doen. Bij zo’n onderzoek kan men zien of de vezels nog goed vastzitten in het materiaal.
 • U mag geen betaalde hulp inschakelen. Buren of vrienden mogen wel onbetaald meehelpen. Als u een betaalde klusser of bedrijf inschakelt, moet die aan de wettelijke regels voor het verwijderen van asbest voldoen (onder andere gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen).