Bibob

 • Bibob wordt gebruikt in het kader van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.
 • Met een bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert.
 • Als het risico bestaat dat een vergunning gebruikt zal worden voor een criminele activiteit kan de vergunning geweigerd of ingetrokken worden of bedrijfspanden sluiten.
 • Op grond van deze wet vraagt de gemeente Zeewolde uitgebreide informatie van ondernemers die een horeca-, prostitutie- of speelautomatenhalvergunning willen aanvragen of verlengen. Zij moeten vragen beantwoorden over onder andere:
  • de financiering;
  • bedrijfsvoering
  • zeggenschapsstructuur van het bedrijf;
 • De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders kan deze wet ook toepassen op aanvragen/beschikkingen in andere branches.