Bibob

  • Vraagt u een horeca-, prostitutie- of speelautomatenhalvergunning aan of wilt u deze verlengen? Dan doet de gemeente een integriteitsonderzoek op grond van de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob).
  • Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten mogelijk maakt.
  • De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders kan deze wet ook toepassen op aanvragen/beschikkingen in andere branches.

Hoe werkt het?

Voor het Bibob-onderzoek vult u het vragenformulier Bibob (Justis) in. Dit formulier bevat vragen over onder andere:

  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Zeggenschapsstructuur van het bedrijf

Uitkomsten Bibob-onderzoek

Als het risico bestaat dat iemand een vergunning gebruikt voor een criminele activiteit kan de gemeente de vergunning weigeren of intrekken of een bedrijfspand sluiten.

Beleid Bibob

  • Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet Bibob en het Bureau Bibob kunt u de website van Bureau Bibob raadplegen.
  • De Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Zeewolde is geactualiseerd en in augustus 2022 vastgesteld door het college.
Beleidsregels Bibob op overheid.nl