Bingo, loterij of prijsvraag organiseren

 • Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel.
 • Een kansspel heeft de volgende kenmerken:
  • De speler kan een prijs winnen.
  • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
  • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.
 • Als u een kansspel wilt organiseren, doet u een melding of vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Het kan ook zijn dat u een vergunning bij de Kansspelautoriteit moet aanvragen.

 • Als u een bingo, rad van fortuin of ander klein kansspel als promotie organiseert, is een melding aan de gemeente voldoende.
 • Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente.

Voorwaarden

U mag een bingo, buiten besloten kring, organiseren als:

 • De organisator een Nederlandse vereniging is die minstens drie jaar bestaat.
 • De bingo (minstens) 14 dagen van tevoren is gemeld bij de gemeente, inclusief tijdstip en locatie. 
 • De organiserende vereniging in haar statuten een duidelijk omschreven doel heeft (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen).
 • De bingo wordt georganiseerd voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel.
 • De waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400 is.
 • De waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550 is.
Meldingsformulier bingo downloaden (pdf, 448 KB)

 • Als u een loterij wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente.
 • Deze vergunning vraagt u 4 weken van te voren aan.

Voorwaarden

U vraagt een vergunning bij de gemeente aan als:

 1. Het doel van de actie van algemeen belang is
 2. Minstens de helft van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan het doel waarvoor de actie is gehouden. De rest van de opbrengst kan worden gebruikt voor de prijzen, premies, onkosten en dergelijke.

Ligt de waarde van prijzen en premies gezamenlijk tussen €1.550,- en €4.500,- dan heeft u een loterijvergunning nodig (art. 3 Wet op de kansspelen). Als het prijzenpakket meer waard is dan € 4.500, vraagt u de vergunning aan bij het Kansspelautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nodig bij de aanvraag

 • opzet/doel van het kansspel
 • de dag waarop u het kansspel organiseert
 • de locatie van het kansspel
 • soort prijzen
 • aantal loten en prijs per lot
 • de totale waarde van de prijzen
 • waarde van hoogste prijs in euro’s

Kosten

Het aanvragen van een loterijvergunning kost € 43,30 (tarief 2024).

Verantwoording prijzengeld

 • Wij sturen u een verantwoordingsformulier als u toestemming krijgt voor de loterij.
 • Dit formulier stuurt u binnen 6 weken na de loterij terug.
Formulier loterijvergunning downloaden (pdf, 519 KB)

 • U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken.
 • Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie.
 • U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan.
 • Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.
 • Voor het organiseren van een bingo of kansspel ter promotie, is een melding voldoende.