Bomen en groen van buren

  • Wanneer boomtakken van de buren boven uw tuin hangen, kunt u hen vragen deze takken weg te snoeien.
  • Als uw buren daar niet op reageren, dan kunt u het beste uw vraag nog eens per brief doen. In deze brief stelt u een bepaalde redelijke termijn, bijvoorbeeld 6 weken, waarbinnen de takken weggehaald moeten worden.
  • Probeer altijd in goed overleg met uw buren eruit te komen.
  • Als uw buren geen actie ondernemen, dan mag u de takken zelf afzagen. Let op: u mag niet zonder toestemming op het terrein van de buren komen.
  • Doorschietende wortels mag u doorzagen en verwijderen, maar niet zo dat de boom of heester onherstelbaar beschadigd wordt.

Afstand tot de erfgrens

  • De afstand van bomen tot de grenslijn moet minimaal 2 meter zijn (gemeten van het midden van de voet van de boom).
  • Voor heesters en heggen geldt een afstand van minimaal 50 centimeter.
  • Ook kan een kleinere afstand zijn toegestaan laten, als de buren toestemming hebben gegeven.
  • Verder is een kleinere afstand toegestaan, als de boom, heester of heg niet hoger is dan de scheidsmuur tussen beide erven.

Hoogte van bomen

Het snoeirecht geldt alleen voor overhangende takken. Er is geen maximale hoogte voor bomen.