Boom kappen

 • Voor het kappen van een boom heeft u een omgevingsvergunning nodig als deze boom op de lijst met waardevolle bomen staat.
 • Staat deze boom niet op deze lijst? Dan heeft u geen vergunning nodig.
 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen als u de eigenaar bent van de grond waar de boom op staat.
Omgevingsvergunning aanvragen

Wat u moet weten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u nodig:

 • Particulieren hebben een DigiD nodig, bedrijven hebben eHerkenning nodig.
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.
 • Het boombeleidsplan van de gemeente is gepubliceerd op overheid.nl.

Na uw aanvraag

Een verleende vergunning voor de kap van bomen vindt u bij de officiële bekendmakingen.

Lijst met waardevolle bomen

Standplaats Boomsoort (Nederlandse en Latijnse naam) Waarde
1. In de berm van de Gelderseweg ter hoogte van Strandweg 11 Es / Fraxinus angustifolia 'Raywood' Deze boom, een "milieuboom", heeft de gemeente van het ministerie van V.R.O.M. ontvangen omdat zij vooruitstrevend was in haar vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu.
2. In het vrijetijdshart ter hoogte van Kuinder 2 Walnoot / Juglans regia Dit groepje bomen (3 stuks) heet een Klimaatbosje. De gemeente heeft deze aangeschaft en aangeplant om aan te geven dat zij het belangrijk vindt dat er initiatieven komen voor
3. In het park De Wetering ter hoogte van Weteringplein 1 Plataan / Platunus acerifolia Deze "Adoptieboom" is in 1991 door de bomenstichting aan Zeewolde geschonken. Elke provincie heeft één adoptieboom. Binnen de provincie Flevoland heeft Zeewolde deze ontvangen omdat dit dorp het jongste dorp van Nederland is.
4. In het parkje van de Aanloophaven ter hoogte van Rede 40 Katzuraboom / Cercidiphyllum japonicum Een stichting die zichzelf ten doel had gesteld de komst van een omstreden attractiepark in Zeewolde tegen te gaan, heeft na opheffing het bedrag dat nog in kas zat aan de gemeente Zeewolde geschonken onder de voorwaarde dat zij daarvoor enkele bomen zou planten. Het attractiepark is er nooit gekomen.
5. Naast basisschool 't Wold (Flevoweg 68) aan de zijde van de Flevoweg. Zilveresdoorn / Acer saccharinum Basisschool 't Wold is de oudste school van Zeewolde. De school huisde aanvankelijk in een noodgebouw. Op den duur is de school verhuisd naar de huidige locatie. Deze boom is meeverhuisd naar de huidige locatie en hoort daarmee dus bij deze school.
6. Voor jongencentrum Backstage (Kluunpad 2). Zilverlinde / Tilia tomentosa Boom geplant ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van koningin Beatrix en prins Claus.
7. In de berm van de Dasselaarweg ter hoogte van de rotonde Horsterweg-Dasselaarweg en ter hoogte van het knikpunt van het bedrijfspand aan Gildenveld 20. Iep, Els, Lijsterbes / Ulmus 'Löbel", Alnus incana, Sorbus aucuparia Deze bomen zijn geplant tijdens de eerste boomfeestdag van Zeewolde als aankleding van het inmiddels verdwenen tijdelijke raadhuis en eerste basisschool.
8. Op het grote speelplein nabij de hoek Struweel/Hazelaar. Tulpenboom / Liriodendron tulipifera Deze boom heeft een hoge dendrologische waarde.
9. Langs de Woldlaan ter hoogte van de fietsbrug richting de voetbalvelden/sporthal De Horst. Zachte es, Vleugelnoot, Japanse notenboom, Trompetboom, Moeraseik / Fraxinus pennsylvanica, Pterocarya fraxinifolia, Ginkgo biloba, Catalpa bignonioides, Quercus palustris Deze bomen maken deel uit van het kunstwerk/gedenkplaats genaamd "Dierengedenkplaats".
10. Langs de Woldlaan ter hoogte van de fietsbrug richting de voetbalvelden/sporthal De Horst. Zwarte walnoot, Amberboom, Moerasscypres, Kerspruim en Plataan / Juglans nigra, Liquidambar stryraciflua, Taxodium distichum, Prunus ceracifera 'Nigra', Platanus acerifolia 'Malburg' Deze bomen hebben een hoge dendrologische waarde.