Brandveilig gebruik gebouwen

 • Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig.
 • De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is.
 • Voor het gebruik van andere bouwwerken is een gebruiksmelding genoeg of is helemaal geen vergunning of melding nodig.
 • U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen via het omgevingsloket.
Ga naar het Omgevingsloket

Op Omgevingsloket online kunt u de vergunningencheck doen. U ziet dan welke situatie voor u geldt.

Altijd een omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt in elk geval een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw aan in de volgende situaties:

 • U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan, aan meer dan 10 personen (zoals in hotels en pensions).
 • U biedt in het kader van zorg nachtverblijf aan, aan meer dan 10 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen).
 • Er verblijven overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven).
 • Er verblijven overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Aan een vergunningaanvraag zijn mogelijk kosten verbonden.

Melding doen

U meldt het gebruik van een gebouw bij de gemeente, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • In het gebouw (geen woning) zullen meer dan 50 personen aanwezig zijn (een situatieschets en plattegrondtekening zijn vereist).
 • Er is sprake van gelijkwaardigheid: het gebouw voldoet niet aan de eisen van het Gebruiksbesluit, maar de veiligheid is door extra maatregelen toch even veilig.
 • Het gaat om een woning waarin kamers worden verhuurd (een situatieschets en een plattegrondtekening zijn vereist).

In twee situaties hoeft u geen gebruiksmelding brandveiligheid te doen: U hebt voor dit gebouw een omgevingsvergunning aangevraagd of het gebouw is een één- of meergezinswoning.

Een melding doen is gratis.

 • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.