Collectevergunning aanvragen

 • In gemeente Zeewolde maken we onderscheid tussen het collecteren van geld en het werven van donateurs.
 • De regels rondom het collecteren en werven van donateurs zijn vastgelegd in de APV.
Aanvraag collectevergunning downloaden (pdf, 454 KB) Aanvraag werving donateurs downloaden (pdf, 453 KB)

Collectevergunning nodig of niet?

 • Het Centraal Bureau Fondsen stelt jaarlijks een landelijk collecteplan op voor goede doelen. Aan de hand van dit landelijke plan wordt het collecterooster van de gemeente Zeewolde vastgesteld.
 • Als uw organisatie in het landelijke collecterooster van het CBF staat, doet u een melding.
 • Staat uw organisatie niet in het landelijke collecterooster van het CBF? U vraagt dan een collectevergunning (pdf, 454 KB) aan.
 • Collecteren mag op maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur in de toegewezen week. Op zondag is huis-aan-huis collecteren niet toegestaan.

Voorwaarden

 • U collecteert namens een vereniging, stichting of bedrijf (rechtspersoon).
 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U collecteert voor een liefdadigheids- of ideëel doel of voor het algemeen belang.
 • Uit de statuten van uw organisatie blijkt dat het ondersteunen van goede doelen één van de activiteiten is.

Werven van donateurs

 • Als u donateurs wilt werven, vraagt u altijd een vergunning (pdf, 453 KB) aan.
 • Het werven van donateurs is bedoeld voor een liefdadig of ideëel doel.