Algemene plaatselijke verordening

 • In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staan regels die voor iedereen in Zeewolde gelden. Deze regels zorgen ervoor dat Zeewolde netjes en leefbaar blijft.
 • Deze regels gaan onder andere over:
  • geluidshinder
  • horeca
  • evenementen
  • standplaatsen
  • het plaatsen van tijdelijke reclameborden
  • kappen van bomen
  • ingebruikname gemeentegrond/openbare weg
  • en nog veel meer onderwerpen...
Algemene plaatselijke verordening

Wie stelt de APV vast?

 • De gemeenteraad stelt de APV vast, op grond van de verordenende bevoegdheden als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet.
 • De verdere uitvoering van de APV wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en in sommige gevallen van de burgemeester.