Terras plaatsen

 • Voor het exploiteren van een terras zijn in de gemeente Zeewolde zogenaamde "nadere regels"  vastgesteld.
 • Er is geen vergunning nodig voor het exploiteren van een terras als het terras voldoet aan de nadere regels én
  • het terras geen schade toebrengt aan de weg
  • het terras geen gevaar oplevert voor het gebruik van de weg
  • het terras geen belemmering vormt voor het beheer en het onderhoud van de weg
  • het terras voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Nodig als u een vergunning aanvraagt

 • Een tekening van het terras dat u wilt plaatsen.
 • Er moet een huurovereenkomst afgesloten worden als het terras op gemeentegrond staat.