Exploitatievergunning horeca aanvragen

 • U heeft een exploitatievergunning horeca nodig:
  • als u start met een (horeca)bedrijf dat eten en/of drinken verkoopt
  • als u een bedrijf overneemt dat eten en/of drinken verkoopt
  • de ondernemingsvorm van uw (horeca)bedrijf wijzigt (bijvoorbeeld van vof naar bv).
 • Voordat u uw aanvraag start:
  • Bekijk eerst of uw onderneming in het bestemmingsplan past of vraag de gemeente om advies.
  • Vul een BIBOB-vragenlijst in.
 • Verkoopt u alcohol voor directe consumptie dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig.
Exploitatievergunning horeca aanvragen (pdf, 200 KB)

Nodig bij uw aanvraag

 • Leidinggevende(n) die geen bestuurder of exploitant zijn, moeten de verklaring leidinggevende horeca-exploitatievergunning (pdf, 168 KB) invullen en ondertekenen. Stuur deze verklaring(en) mee met het aanvraagformulier. 
 • Voeg bij de aanvraag:
  • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • plattegrond van de inrichting (inclusief eventuele terrassen)
  • een volledig ingevuld Bibob formulier
  • een huur-, koop- of pachtovereenkomst
  • oprichtingsakte of statuten (als dit van toepassing is)
  • een recente verklaring omtrent gedrag (VOG exploitatievergunning)
  • verklaring leidinggevende(n) (als dit van toepassing is)

Wat u moet weten

 • Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale milieumelding doen in het Omgevingsloket.
 • Als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (kunnen) zijn, dan moet er een gebruiksmelding worden gedaan via het Omgevingsloket in verband met brandveiligheid.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Na uw aanvraag

 • Wij kijken op uw aanvraag past binnen de geldende regels.
 • Zonodig nemen wij contact met u op.
 • U ontvangt binnen 8 weken na uw aanvraag een brief met het besluit.

Kosten

Een exploitatievergunning horeca kost in 2024 € 143,85.