Alcoholvergunning aanvragen

 • Horecabedrijven en slijterijen hebben een alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.
 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. De formulieren levert u persoonlijk in bij het Publiekscentrum.
 • U vraagt een alcoholvergunning aan:
  • als u een (horeca)zaak start of overneemt
  • als de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld van VOF naar BV)
  • u alcoholische dranken wilt schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

Wat u moet weten

 • Controleer of een horeca- of slijterijbedrijf past binnen het bestemmingsplan. U kunt het bestemmingsplan opzoeken in het Omgevingsloket.
 • Voor alle horeca-aanvragen geldt dat een BIBOB-vragenlijst moet worden ingevuld.
 • Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale milieumelding doen in het Omgevingsloket.
 • Als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (kunnen) zijn, dan moet er een gebruiksmelding worden gedaan via het Omgevingsloket in verband met brandveiligheid.

Kosten

Soort Kosten (tarief 2024)
Alcoholvergunning € 721
Melding wijziging leidinggevende € 53,55
Melding inrichting veranderen (art. 30) Gratis
Ontheffing alcohol schenken tijdens evenement (art. 35) € 115,30
Horeca-exploitatievergunning € 143,85

 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SHV Verklaring Sociale hygiëne. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en ook de leeftijdsgrens hangt op een goed zichtbare plek.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SHV Verklaring Sociale hygiëne.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

 • Een wijziging van leidinggevende(n) met betrekking tot een Alcoholvergunning kunt u melden met het meldingsformulier en de bijbehorende verklaring van de leidinggevende(n).
 • Het melden van deze wijziging kost € 53,55 (tarief 2024).
Wijziging van leidinggevende(n)

Verklaring door (nieuwe) leidinggevende

 • Als optredende leidinggevende moet u een verklaring afleggen.
 • U geeft hierin onder andere aan dat u in bezit bent van een verklaring sociale hygiëne.
 • Online kunt u dit doorgeven met uw DigiD.
Inloggen met DigiD Verklaring door leidinggevende

 • Als de inrichting van uw horecabedrijf wijzigt, geeft u dit door aan de gemeente.
 • Voeg een plattegrond van de wijziging toe aan de melding.
Wijziging inrichting doorgeven

 • U kunt de gemeente vragen of uw vereniging of stichting alcohol mag schenken buiten de reguliere schenktijden.
 • U vult een meldformulier (pdf, 692 KB) in.
 • Dit mag maximaal 6 keer per jaar.
 • U mag dan tot maximaal 02.00 uur 's nachts alcohol schenken.

Nodig bij de aanvraag

U vraagt een ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij de melding de volgende informatie:

 • uw naam en uw contactgegevens
 • naam en adres van de vereniging of stichting
 • op welke dag(en) u alcohol wilt schenken
 • op welke tijden u alcohol wilt schenken
 • waarom u alcohol wilt schenken
Alcohol schenken buiten reguliere tijden

 • U vraagt een horeca-exploitatievergunning aan door het aanvraagformulier horeca-exploitatievergunning (pdf, 200 KB) in te vullen en naar ons op te sturen.
 • Leidinggevende(n) die geen bestuurder of exploitant zijn, moeten de verklaring leidinggevende (pdf, 167 KB) invullen en ondertekenen. Stuur deze verklaring(en) mee met het aanvraagformulier. 
 • Voeg bij de aanvraag:
  • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • plattegrond van de inrichting (inclusief eventuele terrassen)
  • een volledig ingevuld Bibob formulier
  • een huur-, koop- of pachtovereenkomst
  • indien van toepassing: oprichtingsakte of statuten
  • een recente verklaring omtrent gedrag (VOG exploitatievergunning)
  • indien van toepassing: verklaring leidinggevende(n)
 • De reguliere horeca-openingstijden zijn dagelijks van 06.00 uur tot 02.00 uur. De burgemeester kan ontheffing verlenen om langer open te zijn.
 • Wilt u op een bepaalde datum langer open zijn? Vraag dan een ontheffing voor langere openingstijden aan.

 • Als u kansspelautomaten wilt plaatsen in een horecabedrijf, heeft u hiervoor een aanwezigheidsvergunning nodig.
 • U vraagt een aanwezigheidsvergunning aan door het aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning (pdf, 590 KB) in te vullen en naar ons op te sturen.
 • Alleen horecabedrijven (cafés en restaurants) en speelautomatenhallen mogen een gokkast plaatsen.
 • Deze vergunning vraagt u bij de gemeente aan.

Kosten (tarief 2024)

 • Aanvraag kansspelautomaatvergunning: € 56,50
 • Daarnaast per automaat: € 34,00

Voorwaarden

 • Als u in uw horecazaak een gokkast wilt plaatsen, gelden de volgende extra regels:
  • U hebt een geldige exploitatievergunning voor uw horecabedrijf.
  • U hebt een geldige Alcoholvergunning.
  • In uw horecabedrijf vinden alleen hoogdrempelige activiteiten plaats.
 • De eigenaar van de gokautomaat moet een exploitatievergunning hebben van de Kansspelautoriteit.

Hoogdrempelige horeca

De Wet op de kansspelen noemt een horecagelegenheid hoogdrempelig wanneer:

 • zij in het bezit is van een geldige Alcoholvergunning
 • een bezoek aan deze ruimte op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden
 • de activiteiten zich in belangrijke mate richten op personen van achttien jaar of ouder