Aanvragen Fonds Windpark 2023

 • Er zijn in 2023 26 aanvragen ingediend voor een bijdrage uit het Fonds Windpark Zeewolde.
 • De aanvragen zijn beoordeeld door de adviescommissie.
 • 5 Aanvragen zijn afgewezen en 1 aanvraag is ingetrokken.
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het advies van de commissie.
 • Dat betekent dat 20 projecten een bijdrage krijgen uit het Fonds Windpark Zeewolde.

Aanvragen die goedgekeurd zijn

De projecten die in 2023 een bijdrage krijgen uit het Fonds Windpark Zeewolde zijn:

 • Pumptrackbaan (Stichting Pumptrackbaan Zeewolde)
 • Verloren Parel - Hemelpost (Stichting Verbonden in Verlies)
 • Basisaccommodatie (Roeivereniging Amenophis)
 • Terrasvernieuwing (Jeu de boules vereniging 'Les Trois Etoiles')
 • Vervangen afwerkvloer (Beheercommissie Open Haven)
 • Automatische beregeningsinstallatie (Stichting exploitatievoorzieningen De Horst)
 • Haalbaarheidsonderzoek Accu (Stichting exploitatie sportvoorzieningen De Horst)
 • Herinrichting fietsenstalling (VV Zeewolde)
 • Aanplant bomen (IVN Zeewolde)
 • Energieboswachters (Natuur- en Milieufederatie Flevoland)
 • Kanoën doe je samen (Scoutcentrum Harderhaven)
 • Mobiele studio Lokale Omroep Zeewolde (Lokale Omroep Zeewolde)
 • Project Het Fundament (Toon Hermans Huis Zeewolde)
 • Hengelen voor iedereen (Hengelsportvereniging Ons Stekkie)
 • Een gezellige haven (Watersportvereniging De Blauwe Diamant)
 • Natuurlijk spelen Kwetterwei (Bewonersgroep Kwetterwei)
 • Materiaal Winterworld (Stichting Zeewolde Winterworld en Stichting Kunstijsbaan Zeewolde)
 • Etalageproject batterij opstelling (Energie Coöperatie Zeewolde)
 • Sfeerverlichting Centrum (Vereniging Centrumondernemers Zeewolde)
 • Verduurzaming Land’s End (Scouting Jan Wandelaar)
 • Project Windkracht (De Verbeelding)

 • Buurtbatterij (enkele bewoners Eekhoornbos)
 • Realiseren Landmark op het Tulpeiland (Stichting Landmark Tulp Zeewolde)
 • Vervanging AED Netwerk (Stichting Buurt AED)
 • Onderzoek geothermie (Energie Coöperatie Zeewolde)
 • Jaarrond gebruik sportaccommodatie (Korfbalvereniging Wolderwijd)

Het volledige rapport kunt u bekijken via onderstaande knop.

Adviesrapport commissie (pdf, 251 KB)