Contact met de raad

Wilt u de gemeenteraad informeren over een onderwerp of heeft u een vraag aan de raad over een actuele gebeurtenis?
Wilt u uw mening geven over de voorstellen waarover de raad moet besluiten of wilt u dat de raad ergens een besluit over neemt?
U kunt:

  • Spreken tijdens een raads- of commissievergadering
  • Contact opnemen met een raadslid
  • Schrijven of e-mailen naar de raad (griffie@zeewolde.nl)
  • Een voorstel op de raadsagenda zetten (Burgerinitiatief)

U kunt dus ook op meerdere manieren invloed uitoefenen op de besluitvorming. 

Inspreken

Inspreken tijdens een vergadering

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief, hoe dient u dat in?

Pagina opties