Contact met de raad

Contact opnemen met de raad

Iedereen kan contact opnemen met de gemeenteraad:

Griffie

 • De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden bij het raadswerk.
 • De griffie maakt de agenda's voor de vergaderingen, verstuurt de vergaderstukken en zorgt dat de besluitvorming klopt.
 • De griffie is de schakel tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners.
 • Daarnaast doet de griffie nog veel meer, zoals het organiseren van werkbezoeken.

 • Raadsgriffier: Jenny Kooij. De griffier:
  • is eerste adviseur voor de gemeenteraad;
  • is griffier van de vergadering van de gemeenteraad en het presidium;
  • geeft leiding aan de medewerkers van de griffie.
 • Plaatsvervangend griffier en raadsadviseur: Marlien de Kruijf
 • Commissiegriffier: Jeannette de Vries
 • Griffiemedewerkers: Jeannette de Vries en Veerle van der Helm